Publiceren bij Triona Pers

Triona Pers is een kleine bibliofiele uitgeverij.
Boekjes worden door Dick Ronner met de hand gezet uit loden en houten letters
en gedrukt in kleine oplagen.
Veelal wordt in een der grafische technieken geillustreerd.
Er vinden als regel geen herdrukken plaats.

Jaarlijks brengt Triona Pers ongeveer zes boekjes uit, hoofdzakelijk poŽzie. De mogelijkheden om uitgegeven te worden zijn dus zeer beperkt.

Meestal worden auteurs uitgenodigd aan een uitgave mee te werken. Het is ook mogelijk om werk in te sturen. Kijk eerst eens tussen Triona's uitgaven of uw poŽzie in het fonds lijkt te passen. Mail een stuk of tien van uw beste gedichten of haiku's. Een reactie komt zeker terug.

Als de omvang of de oplage te groot zijn voor een bibliofiele uitgave, dan kan Uitgeverij Vliedorp tegen betaling een dergelijk boek mogelijk wel uitbrengen.
Voorwaarden

Het uitgeven van boekjes is voor rekening en risico van Triona Pers.

Triona Pers betaalt geen honorarium. De auteur krijgt als regel 5 auteursexemplaren en kan voordat de oplage wordt vastgesteld bijbestellen met 30 % korting. Hierna bedraagt de korting 20 %.
Bij kleine boekjes gaat het ook om 5 auteursexemplaren, maar geen korting op extra exemplaren.

Data van verschijnen kunnen alleen onder voorbehoud worden gegeven. De gemiddelde wachttijd is een jaar. Een actieve opstelling van de auteur bij het verkopen van bundels wordt op prijs gesteld.

Informatie en bestellingen

Triona Pers maakt als Drukker in de Marge uitgaven op ambachtelijke wijze. Het fonds bestaat voornamelijk uit poŽzie en typografische uitgaven.

U kunt hier klikken voor meer informatie en bestellingen.