Kerken met een leeuw in De Marne

Wie naar de torenspits van de middeleeuwse kerken van Ulrum, Niekerk en Vierhuizen kijkt, ziet daar een windvaan in de vorm van een leeuw. Die leeuw verwijst naar de familie Lewe die ooit het collatierecht had van deze kerken, het recht om de predikant te benoemen.

Het boek Kerken met een leeuw in De Marne beschrijft deze drie kerken. In het boek wordt ook aandacht besteed aan Ol Weem, de kleine wierde Vliedorp bij Houwerzijl, waarop ooit een kerk stond. Daarnaast komt de geschiedenis van het gebied aan bod. De tekst is met tekeningen en foto’s aangevuld.

Schrijvers zijn ds. K. G. Pieterman, Kees van Straten, Hans Fidom en Dick Ronner.

Het boek telt 64 pagina's. Het omslag is in kleur; tekst, foto's en tekeningen in zwart-wit.
De prijs is euro 8,00 (exclusief verzendkosten). De opbrengst komt ten goede aan het restauratiefonds van de Protestantse Gemeente Ulrum - Niekerk - Vierhuizen.

Informatie en bestellingen


U kunt hier klikken om deze uitgave te bestellen of nadere informatie in te winnen.


Uitgeverij Vliedorp
Havenstraat 2 ~ 9973 PL Houwerzijl ~ 0595 577 247
KvK Groningen 02075723