L. Ronner
Het typografisch aanplakbiljet

In deze uitgave wordt aandacht besteed aan affiches zoals die aan het begin van de twintigste eeuw in hoogdruk vervaardigd werden. Er werd in die tijd nog volop gebruik gemaakt van loden en houten letters.
Lolke Ronner, directeur van de Amsterdamse Grafische School, bepleitte een sobere toepassing van bestaande lettertypen. Hij had vooral waardering voor de ontwerpen van de architect H. Th. Wijdeveld.

Het typografisch aanplakbiljet verscheen in mei 1919 als artikel in het blad Wendingen. De tekst wordt opnieuw uitgegeven, aangevuld met aantekeningen van Dick Ronner, de drukker van Triona Pers. Hij licht aan de hand van foto's toe op welke wijze affiches met loden letters en biljetletters gedrukt werden.

In publicaties over typografie wordt nauwelijks aandacht besteed aan typografische aanplakbiljetten. Vaak handelen die uitsluitend over het vormgeven van boeken. Ook in uitgaven die betrekking hebben op reclame komt het onderwerp nauwelijks aan bod, omdat die zich vooral richten op advertenties in tijdschriften of klein handelsdrukwerk. Deze uitgave geeft een goede indruk van de totstandkoming van in boekdruk vervaardigde reclamebiljetten.

Het boekje telt 32 bladzijden. Het omslag is met de hand in hoogdruk uitgevoerd, het binnenwerk is digitaal gedrukt.

Prijs: euro 11,-- (exclusief verzendkosten).
ISBN/EAN: 978-94-6048-009-6.


Informatie en bestellingen


Uitgeverij Vliedorp brengt op kleinschalige wijze boeken en dichtbundels uit.

U kunt hier klikken voor meer informatie en bestellingen.

Dick Ronner ~ Houwerzijl (Groningen)