Acte van Afscheiding
of Wederkeering (Ulrum 1834)

Op maandagavond 13 oktober 1834 besluit de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Ulrum onder leiding van de predikant, Hendrik de Cock, tot afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk.
De volgende dag komt een groot aantal leden van de hervormde gemeente, inclusief de kerkenraad en de dominee, samen in de kuiperij-herberg van de weduwe Koster-Hulshoff. Daar ondertekenen 137 personen een akte, de Acte van Afscheiding of Wederkeering. Daarna kunnen de aanwezige lidmaten en anderen die daartoe gerechtigd waren de akte ondertekenen.

De tekst van de Acte is in dit boekje opgenomen. De toelichting bij de Acte en een schets van de geschiedenis van de Afscheiding is van Peter van den Burg.
De tweede, herziene druk. verscheen eind 2019 in samenwerking met de werkgroep Kerkhistorisch Museum Ulrum i.o.

De uitgave telt 44 bladzijden. Prijs: 7,00 (exclusief verzendkosten).
ISBN/EAN: 978-94-6048-030-0.

Informatie en bestellingen


U kunt hier klikken om deze uitgave te bestellen of nadere informatie in te winnen.


Uitgeverij Vliedorp
Havenstraat 2 ~ 9973 PL Houwerzijl ~ 0595 577 247
KvK Groningen 02075723