Het geboortedorp van
de broers Werkman
Leens omstreeks 1890

Het jaar 2015 is uitgeroepen tot Werkmanjaar. De drukker-kunstenaar Hendrik Werkman werd aan het eind van de negentiende eeuw in Leens geboren.Dit boek geeft een beeld van dit Groningse dorp in de tijd dat Hendrik, zijn ouders en beide broers er woonden.
Speciaal aan deze uitgave zijn een tekst van jongste broer Tinus en twee foto’s, die door Hendrik gemaakt werden, die niet eerder zijn gepubliceerd. Ook werd een aantal anekdotes afkomstig van streekgenoten over die tijd opgenomen.
Een twintigtal gebouwen wordt kort beschreven: het geboortehuis van de jongens, de kerk en de school maar ook de panden van de bakker en de slager, de tuinder, de smid en de barbier. Van deze gebouwen worden oude foto’s getoond.

Het binnenwerk van de 2e druk werd geprint. Het omslag is een facsimile van het exemplaar dat door Triona Pers te Houwerzijl met de hand vervaardigd met gebruikmaking van zetmateriaal, houten en loden letters, de techniek die door Hendrik Werkman werd beoefend.

De uitgave telt 48 bladzijden. Oplage van 250 exemplaren. Werkmanjaar 2015.

Prijs: € 10,00 (exclusief verzendkosten).
ISBN/EAN: 978-94-6048-037-9.Het oorspronkelijke omslag is in vier gangen gedrukt.

Voorbeeld van een pagina.

Informatie en bestellingen


Uitgeverij Vliedorp brengt op kleinschalige wijze boeken en dichtbundels uit.

U kunt hier klikken voor meer informatie en bestellingen.

Uitgeverij Vliedorp ~ Houwerzijl (Groningen)