C.O. Jellema
In beelden aanwezig
essays over poŽzie

In beelden aanwezig is een waardevolle aanvulling op het verzameld werk van C.O. Jellema. In deze bundel, die voor een belangrijk deel bestaat uit niet eerder gepubliceerde essays, schrijft Jellema over het werk van door hem bewonderde dichters als Martinus Nijhoff, J.C. Bloem, J.A. dŤr Mouw, Wilfred Smit, Hans Tentije en H.W.J.M. Keuls maar bovenal over zijn eigen poŽzie, over het schrijven van gedichten, over wat poŽzie, de poŽtische beeldtaal, voor hem betekent.
Kortom: de dichter aan het woord over andermans en eigen werk.

De eerste essaybundel van Jellema, getiteld Oefeningen bij een beek (2000), verscheen drie jaar voor zijn overlijden. Die bundel vormt de basis voor de Essays zoals uitgegeven in het verzameld werk.
Omdat niet alle essays van Jellema daarin zijn opgenomen, kon literair erfgenaam Gerben Wynia in 2009 de bundel Een open plek samenstellen; een keuze uit verspreid gepubliceerde en ongepubliceerde essays. In Een open plek zijn vooral essays met een autobiografische invalshoek gebundeld.

Arjan Peters schreef over deze bundel in De Volkskrant (3 mei 2014).

Inhoud van In beelden aanwezig

Over het maken van een gedicht
Alleen met woorden
De angst om zichtbaar te zijn
Over poŽzie en dood
Over 'Afscheid en aankomst'
De duik van de torenvalk
Landschap en geheugen
Bij 'Jouw voet, jouw meisjesvoet'
Dankwoord Hendrik de Vriesprijs
Over het optimale
Dankwoord A. Roland Holstpenning
Over poŽzie

De uitgave telt 76 bladzijden. Ze verscheen in 2014 in een genummerde oplage van 250 exemplaren.

Prijs: Ä 15,95 (exclusief verzendkosten).
ISBN/EAN: 978-94-6048-025-6.

Informatie en bestellingen


U kunt hier klikken om deze uitgave te bestellen of nadere informatie in te winnen.


Uitgeverij Vliedorp
Havenstraat 2 ~ 9973 PL Houwerzijl ~ 0595 577 247
KvK Groningen 02075723