Zinnen verzetten
rond het Lauwersmeer

Zinnen verzetten rond het Lauwersmeer bevat een unieke kijk op het Nationaal Park Lauwersmeer. De met Waddengoud bekroonde dichter Gritter schreef een reeks van veertien gedichten, waarin zijn impressies van verleden, heden en toekomst van het Lauwersmeergebied centraal staan. Over de tijd waarin de Lauwerszee nog een open verbinding had met de Waddenzee, de komst van nieuwe dieren en planten na de afsluiting van de zee, de strijd tegen de verbossing van het gebied en de ongewisse toekomst.

De poëzie wisselt af met verhalen van Jan Willems, ten tijde van het schrijven van dit boek boswachter in het Lauwersmeergebied. Willems heeft bijna twintig jaar gewerkt in de natuur rond het Lauwersmeer, en heeft het gebied in dienst van Staatsbosbeheer mede vorm gegeven. Willems verhaalt op persoonlijke wijze onder meer over zijn eerste kennismaking met het gebied, de dilemma’s van het moderne natuurbeheer, en de komst van nieuwe soorten – zowel vroeger als in de tijd die voor ons ligt.

De bundel telt 64 bladzijden. Het boek is verkrijgbaar voor euro 8,-- (exclusief verzendkosten).
ISBN/EAN: 978-94-6048-010-2.

Informatie en bestellingen


U kunt hier klikken om deze uitgave te bestellen of nadere informatie in te winnen.


Uitgeverij Vliedorp
Havenstraat 2 ~ 9973 PL Houwerzijl ~ 0595 577 247
KvK Groningen 02075723