Groningana Uitgeverij Vliedorp

De volgende boeken zijn door Uitgeverij Vliedorp uitgebracht. Ze zijn via ons leverbaar of via de erkende boekhandel te bestellen. Enkele zijn in eigen beheer uitgegeven en alleen via de auteur verkrijgbaar.

Pim de Noues
Zulfkaant

Pim de Noues (1979) wer geboren ien Grunnenen en holdt van rust en drokte; roegte en kaalmte; klaai van polder en noflekhaid van Stad.
Gedichten schreef er al n zetje ien t Nederlands, eer ook ien zien mouderstoal gevuilens woord werden. Waark van hom verscheen ien t Dagblad van het Noorden, Oader, Toal & Taiken en Kreuzekeuze. n Moal of wat won hai n pries mit n gedicht.
Zulfkaant is zien eerste hailendaal aigen bundel en schetst n twijdailen tussen gedachten en gevuil, boeten- en binnenkaant, t heldere en t duuster.

2018.    46 pp.    € 10,00.
   ISBN 978-94-6048-067-6.

Nelleke van Vliet
Worreld ien licht en roemte

Nelleke gruide op ien t westen van Nederland. Sunt dat zai ien 1977 ien Stad te wonen kwam ontdekte ze stoaregaan t aigene van Ommelanden en heur bewoners. Der gruide besef van de verbonnenhaid van toal en landschop. Zai volgde n cursus Grunnegers om vertraauwd te roaken mit dij toal en schrift nou ien t Hogelandsters over wat heur rakt in Ommelanden, onner heur rondraaizen weg. Worreld ien licht en roemte is heur eerste dichtbundel.

2018.    34 pp.    € 8,75.
   ISBN 978-94-6048-061-4.

Myriam Roelandt
Sprookjesthee

Dit boek vertelt de geschiedenis van een bijzonder theemengsel. Het is ook een sprookje over hoe De Theefabriek in Houwerzijl, een paradijs voor de theeliefhebber, had kunnen ontstaan.
Het verhaal in dit boek is een sprookje van alle tijden over thee en over betovering. Het gaat ook over hoe geld tot ondergang kan leiden en hoe belangrijk is om je hart te laten spreken.
Ben je nieuwsgierig geworden? Dompel je dan onder in de wereld van dit sprookje en vergeet niet er een kopje Sprookjesthee bij te drinken. Misschien kun je de magie dan zelf beleven...

Klik hier voor meer informatie.

2018.   32 pp.    € 10,00.
   ISBN 978-94-6048-056-0.

Klaas Pieterman
Dagbouk van Kraai

Ien t leste van meertmoand lag der n bundeltje pepieren op stoup bie achterdeur van Klaas Pieterman, mit n poar grintstainjes der op tegen t wegwaaien. Hai zag aal gaauw dat der lezen op ston. t Is gain aaldoags handschrift, t binnen aaltemoal hoanepoten mit fi kse hoalen omhoog en noar beneden.
Tot zien grote verboazen kwam der stoadeg aan zuk geef Grunnegers vandag, dat, hai hufde aan redactie sikkom niks doun. Kraai is n klouke vogel.

2018 (3e druk).    32 pp.    oetverkocht.
   ISBN 978-94-6048-057-7.

Willem Tjebbe Oostenbrink
Zolt en Stof

Zolt en Stof (Zout en Stof) is de tweede bundel van Willem Tjebbe Oostenbrink (1963) met Groninger poëzie uit het Westerkwartier.
Als je de gedichten leest, kun je een gevoel van herkenning ervaren. Bij herlezen blijkt vaak dat er nog iets in zit, of juist erom heen. Zinnen en beelden boren verschillende lagen aan. Gedachten vormen een landschap, een rit met de auto is ook een plattegrond voor het geheugen; het hek naar het land blijft open. Zo werken ook deze gedichten (Carl-Heinz Dirks).

2017.   96 pp.    € 14,95.
   ISBN 978-94-6048-047-8.

Attie F. Bos
Boerderijen in het wierden- en dijkenlandschap

Dit boek laat zien hoe zeventien boeren zorgvuldig proberen om te gaan met de architectuur, de situering en kleurstelling van hun agrarische gebouwen om het streekeigen karakter van Groninger boerderijen te behouden. Het bevat zeventien interviews met boeren over nieuw- of herbouw van hun schuur of stal met het landschap als uitgangspunt. Het boek is geïllustreerd met foto's.

Klik hier voor meer informatie.

2017.   100 pp.    € 10,00.
   ISBN 978-94-6048-045-4.

Familie Hammingh
De scheepssloperij in Garnwerd

Het bekende café Hammingh in Garnwerd werd in 1876 gebouwd op de dijk langs het Reitdiep. Deze familie bezat op dat moment al veertig jaar een scheepssloperij. Het hout dat bij de sloop vrijkwam werd een keer per jaar op een boeldag verkocht.
Dit boekje, een heruitgave van een brochure die in 1993 verscheen, belicht de geschiedenis van de scheepssloperij, de boeldagen en het café. Er zijn oude zwart-wit foto's gereproduceerd, alsmede een pentekening van Johan Dijkstra.

   2016.   32 pp, cahier (handgebonden).    € 6,00.
Het boekje is ook in het café verkrijgbaar.

Jeanine Oostland
Verhildersum
terugkeer van de bewoners


Dit boek bevat een beschrijving van en verhalen over de families die op de borg Verhildersum te Leens woonden, de families Ferhildema en Onsta, Tjarda van Starkenborgh, Van Bolhuis en Frima.
De geschiedenis van Verhildersum begint in de veertiende eeuw. Dit boek verhaalt over de Ommelander adel, heerlijke rechten, de strijd tussen de stad Groningen en de Ommelanden, de Tachtigjarige Oorlog en de Franse invloed.

Het boek is gekartonneerd en bevat vele illustraties in kleur.

2015.   144 pp.    € 14,95.
   ISBN 978-94-824049-0-6.

Tiny Veldhuis: Doan waark

Dit bouk is n zammelwaark van ale gedichtenbunnels dij Tiny Velhuis sunt 1990 schreven het. Tiny, groot worren op Mij, het ien heur jeugd en ook op ollere leeftied, haitied aan struun west deur n schiddernd pollerlaandschop tussen aiveg olle dieken. Hier binnen heur gedichten ‘geboren’ over t Wad, onmedelke pollers mit heur rieke opbringsten, sikkom nait te beschrieven Hogelandster luchten en minsen dij doar touhollen.

2015.   132 pp.    € 19,50.
   ISBN 978-94-6048-035-5.

Acte van Afscheiding of Wederkeering / Ulrum 1834

Met de Acte van Afscheiding begint de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De tekst van dit document uit 1834 is in dit boekje opgenomen. De toelichting bij de Acte en een schets van de geschiedenis van de Afscheiding is van Peter van den Burg.
Deze uitgave verscheen in samenwerking met de werkgroep Kerkhistorisch Museum Ulrum i.o.

Klik hier voor meer informatie.

2014.   44 pp.    € 6,00.
   ISBN 978-94-6048-030-0.

Zinnen verzetten rond het Lauwersmeer bevat gedichten van Gritter en verhalen over het Lauwersmeer van boswachter-schrijver Jan Willems.

Klik hier voor meer informatie.

2012.   64 pp.    € 8,00.
   ISBN 978-94-6048-010-2.

K. G. Pieterman: Gezondhaid en Groutnis
Grunneger alliteroatsiewoordenbouk

Alliteroatsie is t verschiensel van gelieke, op nkander volgende, beklemtoonde klanken ien dichtregels, zegswiezen en aandere oetdrukkens. t Grunnegers, mit n schat aan woorden doar klemtoon op eerste lettergreep vaalt, het n biezundere veurkeur veur allitereren. Dit bouk brengt dij toalriekdom ien koart.

2004.   128 pp.    € 9,00 (aanbieding).
   ISBN 978-94-808766-1-5.

Kerken met een leeuw in De Marne

Boek over de middeleeuwse kerken van Ulrum, Niekerk en Vierhuizen. Ook wordt aandacht besteed aan Ol Weem, de kleine wierde Vliedorp bij Houwerzijl. Daarnaast komt de geschiedenis van het gebied aan bod. De tekst is met tekeningen en foto’s aangevuld.

Klik hier voor meer informatie.

   64 pp.    € 8,00.

Op stap met Christoffel
(Klik op de titel voor meer informatie)

Boekje met twee wandelingen rond Houwerzijl (Groningen) met routebeschrijving. De kortste wandeling duurt ongeveer een uur, de lange drie uur.
Het omslag is met de hand gedrukt, het binnenwerk is geprint.

   Cahier, 4 pp. € 3,--.

Hubert Klaver
Zwijnenberg

De hoofdpersoon van het boek steekt de draak met talloze gebeurtenissen op het culturele vlak in de stad Groningen.
Met foto's van Cindy van Helden.

   2010.    96 pp.   € 12,50.


Informatie en bestellingen

Uitgeverij Vliedorp brengt op kleinschalige wijze boeken en dichtbundels uit.

U kunt hier klikken voor meer informatie en bestellingen.

Uitverkochte titels vindt u hier.

Havenstraat 2 ~ 9973 PL Houwerzijl ~ 0595 577 247
KvK Groningen 02075723