Overzicht diverse boeken Uitgeverij Vliedorp

De volgende boeken zijn door Uitgeverij Vliedorp uitgebracht. Ze zijn via ons leverbaar of via de erkende boekhandel te bestellen. Enkele zijn in eigen beheer uitgegeven en alleen via de auteur verkrijgbaar.

Prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Gerrit Jan Zwier
Terug naar Lollum


Aaldert Oldekerk, de ik-figuur in dit boekje, brengt met Arthur Romijn een bezoek aan de Sebastiaanstate in Lollum op uitnodiging van professor Karel Rosso. Ze kennen elkaar uit hun studententijd van het Genootschap zonder Naam.
Rosso stelt voor een geheim driemanschap te vormen. Er zullen verhalen verteld worden die te maken hebben met een oud toverboek uit de pastorie van Jorwert.
Zodra de deur zich achter hem sluit en iedereen een slokje van de slappe thee heeft genomen, deelt Rosso mee dat we het over 'vliegen' zullen hebben, dat wil zeggen over de menselijke hunkering om zich van de aarde los te maken.

Dit boekje bevat de eerste bladzijden van een novelle die nog niet uitgegeven is. Het is uitgebracht ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van de auteur in een oplage van 111 exemplaren.
Het binnenwerk is geprint, het omslag met een linosnede van Flora de Jong werd met de hand gedrukt.

2022.   16 pp    € 5,00.

Louis van Kelckhoven
Autobiografie van een vogelhouder
Een verkenning van afkomst en drijfveren


De wens van een journalist om over zijn passie voor zijn kooi- en voličrevogels te schrijven, dwingt hem om zich te verhouden tot zijn enkele jaren daarvoor in Spanje overleden vader. Een verhaal over aflopende vogelsport en familiegeschiedenis ineen. Gesitueerd in het oog van een pandemie, terwijl klimaatverandering zich doet gelden.

In het boek zijn veel kleurenafbeeldingen opgenomen van vogels. Het meet 24,5 x 17 cm.

2021    152 pp    € 24,95.
   ISBN: 9789460480973

Frans van der Veen
Hendrik Broer, schilderen in stilte


Hendrik Broer kreeg schilderonderwijs in Amsterdam en Parijs, maar maakte zijn bekendste werken in Giethoorn. Hij schilderde vooral landschappen, portretten en stillevens. Hij groeide uit tot een kunstenaar van meer dan regionale betekenis. Dit boek beschrijft zijn levensloop.
Het boek is rijk op kwartoformaat geďllustreerd met foto’s, oude documenten en vele afbeeldingen van schilderijen.

2021    128 pp    € 25,00.
   ISBN: 978907926189

Gooitzen Riemersma
Heilig Boontje


Gooitzen Riemersma kwam, op zijn vijftigste, als zijinstromer plotseling als leraar voor de klas te staan. Hij kwam uit het bedrijfsleven en moest nu met als vak godsdienst / levensbeschouwing leren omgaan met (weerbarstige) pubers.
Hoe pak je zoiets aan? Wel, met ‘gewoon’ aardig zijn voor de leerlingen, dacht hij, dan komt het wel goed, want dan zijn de leerlingen ook aardig voor jou! Dat viel soms behoorlijk tegen.
Toch heeft zestien jaar lesgeven tal van mooie, ontroerende, soms hilarische momenten opgeleverd, en ook leermomenten voor hemzelf. Gooitzen vertelt hierover in dit boekje in een reeks korte verhalen.

2021    72 pp    € 12,95.
   ISBN: 9789460480928

Gerrit Korteweg
Aantekeningen


In de bundel Aantekeningen vertelt Gerrit Korteweg hoe hij zich zijn eerste levensjaren in Nederlands Indië aan het eind van de koloniale tijd herinnert. Het is het verhaal over zijn ouders, zijn jeugd op Java op de onderneming van zijn vader en over zijn internering in kamp Banjoe Biroe 10, een voormalige gevangenis. Tot slot besteedt hij aandacht aan zijn repatriëring en terugkomst in het naoorlogse Nederland. Hij vertelt zijn verhaal aan de hand van tekeningen en korte teksten.
De tekeningen zijn het centrale thema in dit boek, het zijn de op zichzelf staande beelden zoals die in zijn herinnering zijn opgeslagen. In totaal betreft het ongeveer vijftig tekeningen, uitgevoerd in pen en inkt, potlood en aquarel.
Momenteel staat de belangstelling voor de geschiedenis van voormalig Nederlands Indië tijdens de vooroorlogse tijd, de tijd gedurende de oorlog en de gebeurtenissen in de tijd daarna weer volop in de belangstelling. Deze bundeling van beelden en herinneringen is een waardevolle terugblik op die periode.


Gerrit Korteweg is geboren in Malang (1937), hij kwam op zijn 9e in 1946 naar Nederland.

Oktober 2020 (derde, herziene druk), oplage 100 exemplaren.
128 pp    € 22,50.
   ISBN 9789460480867.

Jan Gerritsen
Geheim schrift


De prenten die Gerritsen in dit boekje bijeen heeft gebracht zijn weliswaar raadselachtig te noemen maar tegelijk laten ze niets te raden over. Het is wat het is: een geheim schrift, een gesloten boek waarvan de sleutel niet wordt bijgeleverd.
Wie wel eens een blik heeft geworpen op de afbeeldingen in occulte geschriften uit lang vervlogen tijden, zou kunnen vermoeden dat deze prenten iets te maken hebben met de receptuur om goud uit lood te maken, met de locatie van het verzonken rijk van Atlantis, of met bezweringen om het hiernamaals zonder kleerscheuren te bereiken.
Daar is de kunstenaar niet zo zeker van. Zijn suggestie is dat het hier wellicht gaat om de statuten van een geheim genootschap. Zo geheim dat zelfs de oprichter uitgesloten werd van het lidmaatschap.

2020.   40 pp    € 20,00.
   ISBN 9789460480874.

Herman Frederic (Levie) de Vries
Zadok wacht. Een levenslange grief


Deze uitgave gaat over iemand die 75 jaar wacht op erkenning als oorlogsslachtoffer door de Nederlandse Staat. Israël én Duitsland erkennen hem al jaren. Maar het land waar hij tot slachtoffer werd gemaakt laat verstek gaan.

2020.   24 pp    € 8,00.

Ronald da Costa
Laat me los Hou me vast


De ouders van de Haagse Eddie van Gelder en zijn zus Vera dragen de sporen van de laatste wereldoorlog. Zij willen een betere toekomst voor hun kinderen, maar slagen daar niet in.
We volgen Eddie als hij dertien is, drieëndertig en drieënvijftig. Als uitvaartbegeleider heeft hij te maken met dood en leven, rekent hij af met schijnheiligheid en komt hij op voor wie kwetsbaar zijn. Als vriend en geliefde kan hij moeilijk kiezen en blijft hij leven in het vertrouwde, maar gehate verleden. Tot hij onverwacht deelgenoot wordt van een geheim en de kans krijgt een nieuwe toekomst te beginnen.
Laat me los Hou me vast is een roman over vrijheid en verbondenheid, over leren hechten en moeten loslaten.

Klik hier voor meer informatie.

2018.   280 pp    € 19,50.
   ISBN 9789460480645.

L. Ronner
Het typografisch aanplakbiljet


In deze uitgave wordt aandacht besteed aan affiches zoals die aan het begin van de twintigste eeuw in hoogdruk vervaardigd werden. Er werd in die tijd nog volop gebruik gemaakt van loden en houten letters. Lolke Ronner bepleitte een sobere toepassing van bestaande lettertypen. Hij had vooral waardering voor de ontwerpen van de architect H. Th. Wijdeveld.
Het typografisch aanplakbiljet verscheen in mei 1919 als artikel in het blad Wendingen. De tekst wordt opnieuw uitgegeven, aangevuld met aantekeningen van Dick Ronner, de drukker van Triona Pers. Hij licht aan de hand van foto's toe op welke wijze biljetten met loden en houten letters gedrukt werden.

Het omslag is met de hand in hoogdruk uitgevoerd, het binnenwerk is digitaal gedrukt.

Klik hier voor meer informatie.

2013.   32 pp    € 11,00.
   ISBN 9789460480096.

Rob-Clemens Piron
De Bron en de Oceaan


Een spiritueel sprookje dat vertelt hoe water de woestijn kan oversteken.
De auteur gaf met zijn partner voorstellingen waarin het verhaal tot klinken werd gebracht. Na aandringen van enthousiaste en ontroerde luisteraars verschijnt het in boekvorm.

2014.    36 pp.    € 7,50.
   ISBN: 9789460480270

Rink Nauta
De Zandloper


Sprookje waarin mussen de hoofdrol spelen. Het boekje neemt de lezer mee op een verrassende tocht van Alexandrië naar Nederland.

2014.    48 pp.    € 10,00.
   ISBN: 9789460480287

Ronald da Costa
Geloof het of niet


In korte speelse schetsen geeft Ronald da Costa zijn visie op kerk en samenleving, maar ook beschrijft hij hilarische missers en verrassende gebeurtenissen uit 65 jaar leven en 35 jaar werk. Deze bundel werd hem aangeboden bij zijn afscheid als predikant te Oegstgeest.

2013.   112 pp    € 12,50.
   ISBN 9789460480188.

K. C. Berlin
Verhalen

Bundel verhalen die een knappe mix van realisme en onverklaarbare elementen vormen. Een fotograaf krijgt te maken met een moordzuchtige vogel. Een buschauffeur draait door. Een journalist raakt in de ban van een bundel met vreemde vertellingen. Toch krijgt het absurde nooit de overhand. Achter de soms nachtmerrieachtige beelden schuilen herkenbare vragen, twijfels en angsten.

   2011.    76 pp.    € 12,50.

Jean l'Agneau
Zo was het... ongeveer

Bundel met 10 luchtige verhalen. Illustraties van Jeroen Stael.

   108 pp. € 12,50.

Sean Berends
De romans van Simenon ~ 78 Zwarte Beertjes op jaartal, titel en nummer

Overzicht van alle psychologische romans van Georges Simenon die als Zwart Beertje verschenen zijn.
Eenvoudig gidsje voor de verzamelaar. De tekst is geprint, het omslag is met de hand gedrukt.

   2012    28 pp. € 1,75.

Sean Berends
Maigret ~ 81 Zwarte Beertjes op jaartal, titel en nummer

Overzicht van alle Maigrets die als Zwart Beertje verschenen zijn.
Eenvoudig gidsje voor de verzamelaar. De tekst is geprint, het omslag is met de hand gedrukt.

   2012 (Tweede druk)    28 pp. € 1,75.

Onno Weggemans
Oponthoud

Deze bundel bevat zeven uiteenlopende en verrassende verhalen.

   64 pp. € 12,50.

Informatie en bestellingen

Uitgeverij Vliedorp brengt op kleinschalige wijze boeken en dichtbundels uit.

U kunt hier klikken voor meer informatie en bestellingen.

Uitverkochte titels vindt u hier.

Havenstraat 2 ~ 9973 PL Houwerzijl ~ 0595 577 247
uitgeverij@zolderman.nl
KvK Groningen 02075723