Typografie Triona Pers

Deze bladzijde is gewijd aan uitgaafjes op het gebied van de typografie.
Grote letters

Deze kleine dwarsligger (7,5 x 10,7 cm) bevat een citaat uit De herinnering aan Abraham van Marek Halter.
Het boekje is gezet uit verschillende loden letters, waaronder verscheidene corpsen De Roos Romein.

Het boekje is uitgegeven t.g.v. Koppermaandag 2024.

   12 pagina's. Oplage 100 exx. Prijs: Euro 4,00.
Maanvis

Dit boekje is gedrukt van verschillende houten letters. Het is gewijd aan een vis die in verschillende talen een naam draagt die duidt op zijn ronde vorm: molensteen (mola), maan, zon, klomp, 'alleen-hoofd'.
Mag hij ook koppermaandagvis heten?

Het boekje is verschenen t.g.v. Koppermaandag 2022.

   16 pagina's. Oplage 100 exx. Prijs: Euro 4,50.
[Harry Mulisch]
Oneindige mogelijkheden

Mulisch opperde een ironie-teken in te voeren als aanvulling op het uitroep- en vraagteken. Dick Ronner gebruikte twee regels die hierop betrekking hebben uit diens Het beeld en de klok voor een bijdrage aan de Goocheldoos die door 13 Drukkers in de Marge gevuld werd om de vijfenzestigste verjaardag van Henk ter Bogt te vieren. Vier 'tekens' werden met houten letters en blikvangers gemaakt.

   8 pagina's. Oplage 50 exx. Prijs: Euro 7,00.
'Allo 'Allo
Arsis Type Specimen Booklet


Ten quotes from the British sitcom 'Allo 'Allo that ran on television between 1984 and 1992. The series is situated in France during the Second World War under the German occupation.
The booklet shows the 6 sizes of the Arsis typeface that are held at Triona Pers.
It was printed on the occasion of Koppermaandag 2021.


   16 pages. 75 exx. Price: Euro 4,50.
In Paradisum

Met enkele delen uit het Requiem wordt met dit eenentwintigste deeltje de Ark Reeks ten grave gedragen.
Voor de Latijnse tekst zijn verschillende houten letters gebruikt, alsmede de loden Arsis en Helvetica. De Nederlandse vertaling werd uit de Bodoni gezet.

Klik hier voor meer informatie.

Deze uitgave is opgenomen in de selectie Mooi Marginaal van de 50 mooiste margedrukwerken uit 2020-2021.

   16 pagina's. Oplage 60 exx. Prijs: Euro 14,00.

T3K5T

D323 T3K5T L44T J3 M3RK3N T0T W3LK3 6R0T3 PR35T4T135 0N23 H3R53N3N 1N 5T44T 21JN.
Zo begint dit boekje dat voor de vijfenzestigste verjaardag van Peter Duijf gedrukt werd.
Het toont de 10 verschillende Helvetica's die in het bezit zijn van Triona Pers.

   12 pagina's. Oplage 55 exx. Prijs: Euro 8,--.
Dick Ronner
Antecedenten

Twee voorbeelden van de belangstelling van de drukker voor de letter en het uitgeven uit het pre-Triona tijdperk. Omslag geïllustreerd met houten letters.

   8 pagina's. Oplage 70 exx. Prijs: Euro 10,--.
Aap Noot Mies ~ Arsis Letterproef

Boekje over het leesplankje van de methode Hoogeveen. Koppermaandaguitgave voor 2006.

   12 pagina’s. Oplage 150 exx. Prijs Euro 3,--

Ark Reeks

De Ark Reeks wil de schoonheid van biljetletters tonen. Ooit werden deze houten letters gebruikt voor het drukken van reclamebiljetten. Deze reeks laat zowel letterproeven als vrije toepassingen van biljetletters zien.
Oplage: 50 - 90 exemplaren.
De reeks is gestopt. Onderstaande uitgaven zijn nog leverbaar. De hele reeks staat hier.

5 Dean Ramsay
A Dialogue in Vowels

Schotse tekst. Letterproef van 24 corpsen biljetletters.

   16 pagina's. Oplage 70 exx. Euro 13,50.

8 Noah's Ark

Tekst uit het bijbelboek Genesis (in English). Specimenboekje van houten Egyptiënne / French Clarendon / French Antique.

   16 pagina's. Oplage 70 exx. Euro 13,50.
9 Biljetletter

Proef van brede biljetletters.

   16 pagina's. Oplage 70 exx. Euro 13,50.
12 Tongue Twister

This typespecimen book contains one phrase that is difficult to articulate when spoken quickly. The face shown is an italic font.

   Leporello. Oplage 70 exx. 8 pagina's. Euro 11,00.
13 Ain

As dattiende dailtje verschient dizze oetgoave ien Ark Reeks. Artikel ain van Nederlandse grondwet is omtoald noar t Grunnegers deur Tiny Veldhuis. Tekst is oet holten ledders en loden Lectura zet. Der binnen 70 eksemplaoren drukt.

Deel dertien in de Ark Reeks is een omtaling naar het Gronings van artikel één van de Nederlandse grondwet door Tiny Veldhuis. De tekst is uit biljetletters en de loden Lectura gezet. Er zijn 70 exemplaren gedrukt.

Boukje is oetkozen veur Mooi Marginaal 2010-2011.

   16 pagina's. Oplage 70 exx. Prijs: Euro 13,--.
14 Belcampo
Een vriendelijk woord

Dit boekje bevat enkele alinea's uit De zwerftocht van Belcampo (gepubliceerd in 1938). De schrijver, die er uitzag als een 'heerenlandlooper', liftte en liep van Amsterdam naar Rome. Door onderweg tekeningen te maken voorzag hij in zijn onderhoud. Hij beschreef in zijn boek zijn ontmoetingen.
De tekst is gedrukt van kleine houten letters (schreefloos en 'Art Deco'), een plastic letter (Lasso Vet) en de loden Helvetica.

   16 pagina's. Oplage 70 exx. Prijs: Euro 13,--.
15 Rode heren

Dit uitgaafje laat een sierlijke brede biljetletter zien. De klinkers zijn in deze letterproef rood gedrukt, de medeklinkers groen.

   16 pagina's. Oplage 50 exx. Prijs: Euro 13,50.
16 Mundus vult decipi

Jean-Louis Pisuisse en Max Blokzijl verkleedden zich in 1907 als vagebonden en zwierven door Noordwijk aan Zee en Gelderland. Tien stukjes uit hun boek 'Avonturen als straatmuzikant' zijn in dit zestiende deeltje in de Ark Reeks bijeengebracht.
De tekst werd met een biljetletter versierd.
Met beide heren liep het niet goed af. Toch bracht Dick Ronner dit boekje uit in zijn zestigste levensjaar ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Triona Pers.

   16 pagina's. Oplage 60 exx. Prijs: Euro 13,50.
17 Friedrich von Schiller
Alle Menschen werden Brüder

Het begin van een gedicht van Schiller, dat beter bekend is als de koorfinale van de negende symfonie van Beethoven, is in dit boekje opgenomen. Er zijn vertalingen toegevoegd in het Engels en Frans. Dick Ronner voegde een Nederlandstalige gender-neutrale bewerking toe.

Vreugde, fraaie vonk der goden, / Dochter uit Elysium, / Wij betreden in vervoering, / Hemeling, jouw heiligdom! / Jouw betovering verbindt weer / Wat gewoonte heeft gekliefd; / Alle mensen worden brussen, / Waar jouw zachte vleugel wiekt.

Dit boekje verscheen in het kader van het Mienskip-project Leeuwarden 2018.

   12 pagina's. Oplage 100 exx. Prijs: Euro 8,00.
18 Plutarchus
Het schip van Theseus

Dit boekje is gewijd aan de paradox van het schip van Theseus. Het laat een houten schreefletter in twee corpsen en de loden Lectura zien.
Meer informatie is hier te vinden.

   16 pagina's. Oplage 70 exx. Prijs: Euro 14,00.
19 Quidquid

Quidquid Latine dictum sit altum videtur. Dat betekent: Alles wat in het Latijn is gezegd lijkt verheven.
Deel 19 in de Ark Reeks is gewijd aan de letter Q, die in het Nederlands nauwelijks en in het Latijn veelvuldig gebruikt wordt. Het boekje toont houten letters en de loden De Roos.

Meer informatie is hier te vinden

   16 pagina's. Oplage 60 exx. Prijs: Euro 14,00.
20 Lorenzo da Ponte
Leporello

In dit boekje is een aria uit de opera Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart gedrukt.
Een harmonicaboek wordt ook wel een leporello genoemd naar de bediende van de don die een catalogo van de veroveringen van zijn meester bijhield. Op het toneel toonde Leporello wel een lange zig-zag gevouwen lista met de namen van de minnaressen van Giovanni.
In het boekje zijn verschillende houten letters gebruikt.

   Leporello (12 pagina's). Oplage 50 exx. Prijs: 11,50.
Exlibris
exlibris Ate Zuithoff
Dick Ronner drukt typografische exlibris met de hand van loden en houten letters.
Informatie en bestellingen

Triona Pers maakt als Drukker in de Marge uitgaven op ambachtelijke wijze. Het fonds bestaat voornamelijk uit poëzie en typografische uitgaven.

U kunt hier klikken voor meer informatie en bestellingen.