Woar blifstoe, Muze
Nina Werkman

In 2009 was het 400 jaar geleden dat Shakespeares sonnetten voor het eerst zijn uitgegeven. Om die reden kwam er een verzoek uit Duitsland, van Niederdeutsche kant: er moest een Shakespeare- Anthologie komen met vertalingen in de streektalen. Dat was een mooi plan.
Nina koos sonnet 38: How can my Muse want subject to invent. Writer's blocs zijn van alle tijden.
Al gauw kwam daar sonnet 60 bij, als wenskaart voor een Oud-en-Nieuw.

"Toal, riem en ritme waarken versloavend mor ale sonnetten vertoalen het bedoulen nait west en nait elk sonnet drong zuk op. Schriefproblemen konnen trekken, sloapklachten, wnst... En laifde. t Is mor net of op woorden van de meester n reaktie in t Grunnegs lskwam. Shakepeares Engels bleek doar dichterbie as docht. Dichterbie ook as bie t Nederlands, mor nije vertoalens in ons landstoal binnen der evengoud kommen."

Zo raakt het werk van William Shakespeare uiteindelijk een klein beetje dichterbij de lezers uit onze streek.

In de herfst van 2019 verscheen de eerste druk, in de zomer van 2020 de tweede.

Cahier. 48 bladzijden. Pries: 10,00.
ISBN/EAN: 9789460480737.

Informatie en bestellingen


U kunt hier klikken om deze uitgave te bestellen of nadere informatie in te winnen.


Uitgeverij Vliedorp
Havenstraat 2 ~ 9973 PL Houwerzijl ~ 0595 577 247
KvK Groningen 02075723