Triona's kleine boekjes

Kleine boekjes meten circa 10 x 7 cm en tellen 10 pagina's haiku's, senryu's of een korte tekst.
Het is de bedoeling dat elk voorjaar een nieuw uitgaafje in deze serie verschijnt.

Prijs per boekje: 3,95.

Onderstaande kleine boekjes zijn momenteel leverbaar, plus twee met een afwijkend formaat.

Frouwkje Zwanenburg
Stilte

Tien haiku's en senryu's telt dit boekje. Stilte is Frouwkje dierbaar. Een blad bewegend in de wind, een poes die niet meer terug komt. In dit bundeltje worden verschillende momenten van stilte belicht in woorden.

De populier zwaait
met lange groene vingers
een groet in stilte


Petra Roos
Lichte haiku's

Dit boekje meet 8 bij 8 centimeter en bevat 8 haiku's. In Japan staat 8 voor groei en voorspoed. De oplage telt 8 x 8 exemplaren. De schrijfster maakte de linosnede op het omslag.

De oude boom staat
robuust, getekend door de tijd
tijdloos boom te zijn


Joke Eijgenraam
Bij de bron

In dit boekje staan senryu's en haiku's over Joke's huis bij haar eigen bron en over metamorfoses. Voor het omslag werd een houten letter gebruikt, naast loden letters.

ik put uit de bron
k als de emmer vol is
een contradictie?


Frouwkje Zwanenburg
Zachte herfst

Dit boekje bevat een bundeling van tien senryus over een lieve en markante moeder die langzaam dementeert en tenslotte sterft.
De sierlijke bloemenversieringen op het omslag zijn gedrukt van oude ornamenten.

mijn moeder ver weg
doet niets anders dan slapen -
een zeer zachte herfst


Jeanine Hoedemakers
Fluitfabriekje

De tien haiku's in dit boekje portretteren op originele wijze allerlei dieren. De linosnede op het omslag is van Flora de Jong.

luister even mee
verstopt in de liguster
een fluitfabriekje


Jenneke Hoogenraad
De winter nog ver

In dit bundeltje volgen we in 10 haiku's de seizoenen. Flora de Jong sneed de afbeelding op het omslag in linoleum.

Weemoed van de herfst
Maar het licht zoveel milder
De winter nog ver.


Jan Willem van der Woude
Shin'nen

Drie haiku's in (fonetisch weergegeven) Japans met als thema Oud en Nieuw, met Nederlandse vertaling.
Dit is het honderdste boekje dat door Triona Pers is uitgegeven. Het verscheen ter gelegenheid van Koppermaandag 2008.

Het formaat is iets kleiner dan de andere boekjes: 9,5 x 6,5 cm. Prijs: 2,50.
haiku
Een haiku wordt wel het bonsaiboompje van de pozie genoemd: een uit Japan afkomstig en flink klein gesnoeid gedicht.
De vorm van de haiku kent als regel drie regels van respectievelijk vijf, zeven en vijf lettergrepen. Haiku's gaan meestal over natuurervaringen.
Senyru's kennen dezelfde vorm als de haiku. Zij gaan over ervaringen van mensen.

Informatie en bestellingen

Triona Pers maakt als Drukker in de Marge uitgaven op ambachtelijke wijze. Het fonds bestaat voornamelijk uit pozie en typografische uitgaven.

U kunt hier klikken voor meer informatie en bestellingen.