Dichtbundels Uitgeverij Vliedorp

De volgende boeken zijn door Uitgeverij Vliedorp uitgebracht. Ze zijn via ons leverbaar of via de erkende boekhandel te bestellen. Enkele zijn in eigen beheer uitgegeven en alleen via de auteur verkrijgbaar.

Armand Stalmans
De torens der stilte of 'stille gedachten'

Deze bundel bevat gedichten, haiku's en tanka's. De natuur, dagelijkse gebeurtenissen, seizoenen en reizen zijn de voornaamste thema’s.
Er zijn 2 reeksen haiku's bij die betrekking hebben op de dood van de moeder van de schrijver en een reis naar Japan.

2019.    34 pagina's.    € 10,00
   ISBN: 978-94-6048-068-3.

Mirjam Al & Merik van der Torren
Met jou

De auteurs kennen elkaar bijna een kwart eeuw; ze schrijven samen en lezen samen voor. Deze gevarieerde bundel toont beider werk, zowel korte verhalen en gedichten, en is door Mirjam geïllustreerd.
"Knap dat de verhaaltjes en gedichten in deze bundel zo sterk zijn. Een weldaad!" Uit de recensie van Karel Wasch op Poëzie Leestafel.

2018.    60 pagina's.    € 12,50
   ISBN: 978-94-6048-063-8.

Wim van Til (redactie)
Vloedlijn 80. Liber Amicorum Victor Vroomkoning

Aan dit vriendenboek voor Victor Vroomkoning heeft een groot aantal familieleden en (dichter-)vrienden meegewerkt. Het werd aangeboden op de tachtigste verjaardag van Vroomkoning.
Wim van Til, Peter Nijssen en Anton Korteweg schrijven over de betekenis van Vroomkoning (en Stella Napels, het pseudoniem van het pseudoniem) als dichter.
Er zijn gedichten opgenomen van Albert Hagenaars, Frouke Arns, Jaap van den Born, Karel Bosman, Tjitse Hofman en een dertigtal anderen.
Daarnaast zijn er bijdragen van meer persoonlijke aard.
Het omslag werd ontworpen door Gerrit Westerveld.

2018.    78 pagina's.    € 14,50
   ISBN: 978-94-6048-065-2.

Alexander van Wassenaer
Op zoek naar jou

Deze bundel telt een twaalftal gedichten, waarin de schrijver poogt woorden te geven aan zijn gevoelens van angst, machteloosheid, verdriet en rouw toen zijn geliefde overvallen werd door een zeer ernstige ziekte.
De tekeningen in de bundel zijn van Sam Drukker. De bundel is in offset vervaardigd. De tekst op het omslag is met de hand gedrukt.

2018.    32 pagina's.    € 10,00
   ISBN: 978-94-79726-14-1; Cees Duine Uitgever.

John B. Vorenkamp
Wat niet terugkeert blijft

Deze bundel bevat een .

    Als de storm beukt en raast
    de wind vrij en wild
    in en om je vlaagt
    zal ik je eindeloos verwarmen.

2018.    68 pagina's.    € 12,50
   ISBN: 978-94-6048-058-4.

Peter Knipmeijer
Typisch Sicilië

Deze bundel bevat twee cycli ollekebollekes, een versvorm die door Drs. P in Nederland werd geïntroduceerd. De titel maakt duidelijk waar de gedichten zich afspelen.

    Leuk en ambachtelijk!
    Vrienden en kennissen, hopelijk stelt u mijn oordeel op prijs.
    Ik ben verzot op die Knipmeijerdichtfabriek.
    Rijmende groeten van Ivo de Wijs.

2018.    44 pagina's.    € 11,99
   ISBN: 978-94-6048-059-1.

Elze Schollema
Het doet er niet toe

Na lange tochten in zijn brein is de auteur op weg naar iets waarvan hij weet dat hij het nooit zal bereiken. In zijn gedichten komt zijn spirituele levenshouding uitdrukking. Hij is gefascineerd door het Wad, maar schrijft ook over de verschrikkingen van de aardbevingen in Groningen.

2018.    90 pagina's.    € 12,50
   ISBN: 978-94-6048-060-7.

J. H. van Geemert
Schuilplaats op maat om de hoek

In deze bundel staan veertien gedichten die gemaakt zijn bij een schilderij, tekening, foto of beeld. Zo siert een afbeelding van een schilderij van Jeroen Krabbé het omslag. In het binnenwerk zijn een foto van het kunstwerk en het bijbehorende gedicht opgenomen.
Van Ko van Geemert verschenen sinds 1982 zes dichtbundels. Hij stelde diverse poëziebloemlezingen samen en publiceerde literaire (reis)gidsen over Amsterdam, Suriname en Curaçao.

2018.    € 12,50
   ISBN: 978-94-6048-052-2.

Asaph Ben Menahem
Veni vidi

Deze bundel bevat 37 gedichten van Asaph Ben Menahem. Het is een keuze uit vier bundels die hij eerder in het Hebreeuws publiceerde en uit werk dat in tijdschriften werd opgenomen.
Asaph is naast dichter ook beeldend kunstenaar. Op het omslag en in de bundel zijn twee houtsneden van zijn hand gereproduceerd.

2018.    € 13,50 (oplage 105 stuks, reguliere editie).
Er werden 20 bundels opgelegd met de titel op omslag gedrukt met goudkleurige inkt. Deze versie is uitverkocht.
   ISBN: 978-94-6048-051-5.

Alex Gentjens
Een leeg wit hoofd

De dichtbundel Een leeg wit hoofd gaat over geboren worden in een groot Vlaams katholiek gezin en opgroeien in een klein dorp in de Antwerpse Kempen.
Een leeg wit hoofd gaat ook over afscheid nemen en een grens overschrijden, op zoek naar nieuw geluk, naar een nieuw leven, nieuwe hoop.
En ten slotte gaat Een leeg wit hoofd ook over thuiskomen. Over verhuizen en opnieuw thuiskomen. Over vallen en opstaan. Met een leeg wit hoofd.

2018.    € 12,50.
   ISBN: 978-94-6048-053-9.

Wilte van Houten
Patrouille en andere missieverzen

Wilte van Houten maakte als dienstplichtig militair deel uit van het 44 Pantserinfanterie bataljon in Zuidlaren, dat in maart 1979 naar Libanon vertrok. Als ‘peacekeeping force’ was het een onderdeel van Unifi l (United Nations Interim Force in Libanon). De ervaringen die hij in die tijd opdeed vormden een inspiratiebron voor de in deze bundel opgenomen verzen.
De verzen zijn primair geschreven voor veteranen en hun sociale netwerk. Zij zullen veel wat er in de verzen aan de orde komt herkennen.

2018.    € 11,45.
   ISBN: 978-94-6048-054-6.

Bart F.M. Droog
Moordballaden.
Op ware moorden gebaseerde gedichten


Dit boek bevat vijfenveertig gedichten over echt gebeurde levensdelicten. Alle moordzaken deden zich voor in wat nu Nederland heet, behalve één, die van de moordende junkie-non uit Wettere, bij Gent.
Deze intrigerende bundel bevat bijdragen over moorden uit de periode 754 (Bonifatius) tot en met 2011 (een moord in Oostzaan). Gedichten over het taartarrest en het Beest van Harkstede trekken de aandacht.

Het lezen van dit werk kan heftige emoties oproepen. De eerste vijf gedichten zijn, waarschijnlijk door de grote afstand in tijd, redelijk lichtvoetig. Laat u daardoor niet misleiden: vanaf circa 1880 komen de slachtoffers en moordenaars angstwekkend dichtbij.
Elke beschreven zaak berust op bittere werkelijkheid – en elk gedicht brengt die werkelijkheid weer tot leven.

2017.   98 pp.    € 15,95.
   ISBN: 978-94-6048-046-1.

Tsafrira Levy
Stilte zoekt zwijger

Tussen een verstild moment voor het slapen en het minnespel met de wind vervolgt Tsafrira Levy haar weg als dichter in deze nieuwe, zevende dichtbundel. Ze laat in haar gedichten het verlangen de kille logica verslaan, stipt de mist van wijsheid aan, verzacht met een knipoog de pijn van een niet te stillen hunkering om het onhaalbare te bedwingen.
Tsafrira Levy, in Israël geboren, woont vanaf 1976 in Groningen en publiceert in het Nederlands vanaf 1997 in verschillende genres: jeugdromans, romans voor volwassenen, dichtbundels, essays. Een libretto van haar hand is op muziek gezet, samen met de componist zoeken ze nu naar mogelijkheden om die opera op toneel te brengen.

2017.   48 pp.    € 12,00.
   ISBN: 978-94-6048-048-5.

Frouwkje Zwanenburg
Klank van Jasmijn

In deze bundel verwoordt de schrijfster haar ontwikkeling van meisje tot een sterke vrouw. Ze schrijft over haar opgroeien met een weerbarstige moeder en hoe die uit het leven wegglijdt. Andere thema’s zijn onder andere liefde, muziek en levensvreugde.
De bundel is verlucht met 5 kleurige aquarellen van de kunstenares Joke Konijn.

2017.   48 pp.    € 14,50.
   ISBN: 978-94-79726-13-4; Cees Duine Uitgever.

Mischa van Broekhoven
Maanvlinder

Bundel met vier seizoenshaiku's. Tekst en illustraties zijn met de hand gestempeld door Geert van der Pol. Dick Ronner drukte de houtsnede op het omslag.

Klik hier voor meer informatie.

2017.    cahier, 20 pp.    € 10,00.

Jac Rongen
Haiku's van de vertrouwensfluisteraar

"Een haiku is een maggiblokje met een wending. Wie het tot zich neemt, maakt daar telkens een net iets ander verhaal mee." Dit bundeltje (15 x 10 cm) telt 42 haiku's met een bite.
De haiku's zijn verlucht met aquarellen van Rop Woesthof. De illustraties kloppen vaak nèt niet met het oorspronkelijke beeld of de oorspronkelijke gebeurtenis die tot de haiku leidde. Daarmee zijn ze op zichzelf een illustratie van wat er bij het lezen kan gebeuren.
Het omslag is met de hand gedrukt, het binnenwerk in offset.

    een rij ijspegels
    breekt achtereen van de goot
    wat een sonate!


   

2016.   36 pp.    € 8,00.
   ISBN: 978-94-6048-044-7.

Ton Verplanke
Open

In een tuin met houten beelden op Hollum (Ameland) staat een schoolbord. Hierop schrijft kunstenaar Ton Verplanke regelmatig met een krijtje een gedicht. Voorbijgangers blijven staan om het te lezen. Verbazing, verwondering, ontroering, het raakt bij iedereen een gevoelige snaar.
In deze bundel, die verscheen in het tachtigste levensjaar van Verplanke, zijn 80 gedichten opgenomen. Daarnaast zijn enkele foto's afgebeeld. Op het omslag staat een portret van Verplanke door Lex Bouman.

2016.   92 pp.    € 15,00. Bij de uitgever uitverkocht, alleen leverbaar via de auteur (tel. 0519 556667).
ISBN: 978-94-6048-043-0.

Kees Blokland en Famke Hajonides
Onderweg

De gedichten van Kees Blokland laten de mens zien die op zijn levensweg op zoek is naar zingeving.
De kleurige druksels zijn door Famke Hajonides gemaakt met behulp van de sjabloontechniek.
Het omslag is met de hand gedrukt (zilverinkt op denimkleurig papier), het binnenwerk (tekst en 14 reproducties in kleur) is in offset uitgevoerd.

2016.   52 pp.    € 15,00.
   ISBN: 978-94-79726-10-3; Cees Duine Uitgever.

Caroline Mars en Ronald da Costa
Verbeelding

Sinds 2008 werken twee Oegstgeesters, schilder Caroline Mars en dichter Ronald da Costa, samen. Hun bundel Verbeelding is een bijzondere combinatie van schilderkunst en woordkunst. Het is een sfeervolle uitgave met een speels, meditatief karakter. De Engelse titels die Caroline aan haar werk gaf, sluiten verrassend aan bij Ronalds Nederlandstalige teksten, die zich alleen door het beeld liet inspireren.
De schilderijen zijn in kleur gereproduceerd.

2016.   48 pp.    € 14,50.
   ISBN: 978-94-6048-041-6.

C.O. Jellema
In beelden aanwezig

Dit boek is een nieuwe, waardevolle aanvulling op het verzameld werk van Jellema. In deze bundel, die voor een belangrijk deel bestaat uit niet eerder gepubliceerde essays, schrijft Jellema over het werk van door hem bewonderde dichters als Martinus Nijhoff, J.C. Bloem, J.A. dèr Mouw, Wilfred Smit, Hans Tentije en H.W.J.M. Keuls maar bovenal over zijn eigen poëzie, over het schrijven van gedichten, over wat poëzie, de poëtische beeldtaal, voor hem betekent.
Kortom: de dichter aan het woord over andermans en eigen werk.

Klik hier voor meer informatie.

2014.   76 pp.    € 15,95.
   ISBN: 978-94-6048-025-6.

Rinke Smedinga
Bunkerslaap

De vader van de Rinke koos tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de bezetter. Hij volgde een SS-opleiding en was onder meer bewaker in kamp Westerbork. Over wat dat voor hem na de oorlog betekende schreef Rinke een cyclus gedichten.
De gedichten zijn nu voor deze bundel geredigeerd door August Hans den Boef. Ook is een nieuw gedicht over herdenken opgenomen. Zijn gedicht Das Boot werd eerder onderscheiden met de Plantage Poëzieprijs.
Het sobere omslag is met de hand gedrukt van loden letters.

2014.    44 pp.    € 10,00.
   ISBN: 978-94-6048-031-7

Omar Khayyam
Rubaiyat

´Omar Khayyam heeft nooit bestaan.` Zo begint Gerard Burger de inleiding van een bundeling van 80 kwatrijnen. Zijn versie, gebaseerd op Engelse en Duitse vertalingen, krijgt bij uitgeverij Tarcisius een tweede druk.

De dageraad de dagheraut
biedt roze wijn voor ochtenddorst
de zon begiet de grond met goud
dag's gastheer die zijn schatten morst


2013.    48 pp.    € 12,50.
   ISBN: 978-94-802274-3-9

Wessel ten Boom
Naumburg en andere gedichten

Deze bundel bevat een aantal gedichten die gaan over een verloren liefde, en religieus geïnspireerde poëzie.
Het omslag werd met de hand gedrukt van een houtsnede van Reinier van den Berg.

2013.    64 pp.    € 12,50.
   ISBN: 978-94-6048-021-8

Annewil Welbergen
Sterrenstof

Deze verzameling gedichten heeft als hoofdthema de liefde, het besef van de godsvonk in alles en iedereen.
De tekening op het omslag en de illustraties in het binnenwerk zijn gemaakt door Brigitte Reinbacher.

2013.    68 pp.    € 12,50.
   ISBN: 978-94-6048-016-4

Lisa van Gils
Blauwe maan

Deze debuutbundel geeft een schat aan gedichten van een schrijfster die dicht bij de natuur staat.
De foto op het omslag is ook van haar hand.

2013.    58 pp.    € 12,50.
   ISBN: 978-94-6048-017-1

Lewis Carroll
De Jacht op de Snark

Sinds het verschijnen van The Hunting of the Snark van Lewis Carroll in 1874 zijn er verschillende vertalingen in het Nederlands uitgebracht. Tom van Weerden laat in 2013 zijn interpretatie van het gedicht het licht zien. Bovendien illustreerde hij de bundel zelf.

Klik hier voor meer informatie.

2013.    48 pp.    € 12,50.
   ISBN: 978-94-6048-013-3

Hans Kilian
Blauwgras

Een bundel met vooral open poëzie met een wisselend expressionistisch en impressionistische inslag. De dikwijls associatieve gedichten refereren doorgaans aan een emotie en zijn daarom veelal goed navoelbaar.
Het omslag toont een tekening van Kaki.

Klik hier voor meer informatie.

2013.    66 pp.    € 10,00.
   ISBN: 978-94-6048-014-0

Kees Blokland
Van alle tijden

In dit levendig duet van poëzie en tekeningen wordt de menselijke zoektocht naar fundamentele waarden verklankt: ontmoeting en stilte, licht en kwetsbaarheid, tijd en ruimte, betekenis en paradox.

Deze dichtbundel van Kees Blokland is geïllustreerd door Famke Hajonides. Hij is geproduceerd voor Cees Duine Uitgever.

   2013.    64 pp.    € 15,00.

Zinnen verzetten rond het Lauwersmeer bevat gedichten van Gritter en verhalen over het Lauwersmeer van boswachter-schrijver Jan Willems.

Klik hier voor meer informatie.

2012.   64 pp    € 8,00.
   ISBN 978-94-6048-010-2.

Merik van der Torren
Dag pauw oog

In het Parooltheater te Amsterdam kregen woorden vleugels en raakte menig gedicht van de grond. In deze bundel is de neerslag te vinden van de nieuwe wending die het dichterschap van Van der Torren nam.

2012.    72 pp.    € 15,00.
   ISBN 978-94-6048-011-9.

Jeanine Hoedemakers
Pauwenveren en judaspenning
Haiku en senyru


De poëzie van Hoedemakers valt op door haar originele en scherpzinnige observaties, die ze in vindingrijke taal neerzet. In deze bundel zijn veel manieren van beleven en observeren samengebracht.
De illustraties in de bundel in zwart-wit zijn van grafisch tekenaar Jan van Woensel. Het schilderij op het omslag is ook van zijn hand.

   2011.    ISBN 978-94-6048-008-9.    48 pp.    € 12,50.

Ronald da Costa
Pepernoten onder de kerstboom

Ieder mens viert hoogten en diepten: van geboorte tot dood, van willen hechten tot moeten loslaten. Niemand leeft zonder verleden in het heden. Soms beleef je ook nog een glimp van de toekomst. Terloopse ontmoetingen en nuchtere feiten komen even samen. Zo kun je rond Nieuwjaar soms nog wat pepernoten onder de kerstboom vinden.
In deze bundel zoekt de dichter daar woorden voor. Schijnbaar achteloos, maar in wezen "suggestief en doeltreffend" (Jan Siebelink).

   2011.    ISBN 978-94-6048-000-3.    40 pp.    € 12,50.

Alexander Droman
Zelfverzonnen woorden

Bundel met 150 sonnetten. Elk gedicht is van een toelichting voorzien. Omslag: Kees Kasbergen.

   318 pp. € 24,00.

Carla Dura
Ongetemde kracht

Gedichtencyclus rond schrijver, uitgever (van De Beuk) en idealist Wim J. Simons. Tekeningen van Martina Wagner-Mohr. Geproduceerd voor Cees Duine Uitgever.

   64 pp. € 15,00.

Robert Grijsen
Gisteren of lang geleden

Een keuze uit het werk van deze dichter. Ontwapenende poëzie, sprankelend geschreven, humoristisch maar ook melancholisch, veelal met een licht filosofische ondertoon.

   80 pp. € 17,50.

Roel Posthumus
Poëzie voor connaisseurs
Vijfentwintig sonnetten in vijf rubrieken.

   44 pp. € 9,90.

Merik van der Torren
Grondvest
(Klik op de titel voor meer informatie)

Poëzie.

   64 pp. € 12,--.

Merik van der Torren
Sarabande

Een gavarieerde bundel poëzie.

   80 pp. € 22,50.

Hubert Voorhoeve
Watertrappen en andere motorperikelen

Gedichten, geïllustreerd door Vlerk.

   32 pp. € 9,--.

Informatie en bestellingen

Uitgeverij Vliedorp brengt op kleinschalige wijze boeken en dichtbundels uit.

U kunt hier klikken voor meer informatie en bestellingen.

Uitverkochte titels vindt u hier.

Havenstraat 2 ~ 9973 PL Houwerzijl ~ 0595 577 247
KvK Groningen 02075723