Dichtbundels
De volgende boeken zijn door Uitgeverij Vliedorp uitgebracht. Ze zijn via ons leverbaar of via de erkende boekhandel te bestellen. Enkele zijn in eigen beheer uitgegeven en alleen via de auteur verkrijgbaar.

Prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Ronald da Costa
In het voorbijgaan

Alles komt en gaat voorbij. Leven op aarde lijkt een luchtbel op zee, een kwetsbaar, mysterieus en verrassend avontuur.
Ronald da Costa dicht over de beweging tussen angst en hoop, de betekenis van wat was, is en gaat komen: jeugdherinneringen, liefde en scheiding, een onverwacht einde van het leven, de druk van een onverwerkt verleden.
Hoe ga je vandaag om met machteloosheid, politieke onrust, oorlog, onbezonnen wereldleiders? En wat betekent de kracht van waarheid, goedheid en schoonheid?

Ronald da Costa publiceerde eerder dichtbundels, een novelle en een roman bij Uitgeverij Vliedorp.

2024.    44 pp.    € 15,00.
   ISBN: 9789460481291.
C.O. Jellema
Omdat een droom mij aankeek. Een bloemlezing

Voor deze bundel maakte Gerben Wynia, biograaf van de dichter Jellema, een selectie uit diens oeuvre. Er zijn meer dan 50 gedichten opgenomen, die een beeld geven van de ontwikkeling in toon en thematiek die Jellema's poëzie gedurende een periode van ruim 40 jaar doormaakte.
Marjoleine de Vos schreef een nawoord waarin zij reflecteert op Jellema's dichterschap.

Het omslag van de bundel is met de hand gedrukt, het binnenwerk is geprint op 120 grams biotop papier.

2022.    92 pp.    € 15,95.
   ISBN: 9789460481123.
Heinrich Heine
Teer rebelse stof

Deze bundel bevat twintig ironische en ontroerende gedichten, of speelse mengvormen hiervan, van Heinrich Heine in een vertaling van Aldert Jan van Dijk.
De bundel die als hoofdthema liefde heeft, begint met de kindertijd en eindigt met de dood.
Tetdy Stol-Mulder maakte er druksels bij in het Grafisch Museum in Groningen, die in kleur zijn gereproduceerd. Zij werd geïnspireerd door de sjabloondrukken van Hendrik Nicolaas Werkman.
De vertalingen en druksels zijn niet eerder gepubliceerd.

2023.    52 pp.    € 15,00.
   ISBN: 9789460481253.
Sijmen Tol
Léjveslied

Sîme Tol skrîîft gedichte wâirin gedàchtes, dróme,gesprekke, de àrde réjalitîît in spéjlse fantesie lekker lànges mekoar skûve. Of ’t nàu gááit ôever jeugderinneringe, ’t genot van éjte, ’n geliefde, ôeverpîînzinge ôever God, of de kerremes, de powéjzie van Sîme géjft ’t Vòlledamse dialekt ’n diepgàng die d’r stiekem altîîd al in skûûl laat et.

Sijmen Tol schrijft gedichten waarin gedachten, dromen, gesprekken, de harde realiteit en speelse fantasie heerlijk langs elkaar schuiven. Of het nu jeugdherinneringen, het genot van eten, een geliefde, overpeinzingen over God of de kermis betreft, Sijmens poëzie geeft het Volendamse dialect een diepgang die er al die tijd stiekem al in verborgen lag.

Mit linosnéjdes / met linosneden van Lynn Smit in ’n intervjoe déjr / en een interview door Tsead Bruinja.

2023.    108 pp.    € 17,50.
   ISBN: 9789460481260.
Liesbeth Ulijn
op de bezem leunen

Liesbeth Ulijn kijkt in deze bundel terug op haar leven; wat waren betekenisvolle gebeurtenissen, wat is er terechtgekomen van maatschappelijke idealen? Gaat de tijd echt sneller als je ouder wordt en kan een mens het verleden met poëzie rechtbreien? Wil je zo in de herfst van je leven een nieuwe toekomst maken? En van wie is die toekomst dan?
Verstilling helpt om afstand te nemen; er op uit gaan in de natuur, mijmeren, een stiltecoup plegen. Liesbeth roept in haar poëzie de nacht op om haar dromen niet aan de straat te zetten.
Ook de sterfelijkheid van de mens komt langs in deze poëziebundel. De dichter wil de achterblijvers de magische ervaring van hazen in de lente laten beleven. Zij kijkt met enige ironie naar de volgende levensfase: ze wil ook straks nog - desnoods in de bakfiets - een stukje over de dijk kunnen. Ze zou het willen beleven zoals ze het haar hond zag doen die, zonder besef van het einde, trager en trager ging kwispelen. Ze hoopt dan te kunnen proosten op het ultieme gedicht.

2023.    68 pp.    € 15,00.
   ISBN: 9789460481239.
Tsafrira Levy
Hacha vehatam

De 43 gedichten in deze bundel bewegen tussen hier en daar (hacha vehatam in het Aramees) in het leven van Tsafrira Levy, die ver van hier is geboren en opgegroeid. Inmiddels woont ze bijna tweederde van haar leven hier en niet daar.
Ze staat geregeld stil bij wat in haar omgaat en om haar heen gebeurt, van klein tot groot. Ze zoekt naar een passende dichtvorm om dit ook met anderen te delen en gebruikt daarbij soms relativerende humor, die pijn en onmacht kan verzachten.
Voor het omslag maakte Asaph Ben-Menahem een aquarel.
Vanaf 1997 publiceert Tsafrira in verschillende literaire genres in het Nederlands. Eerder verscheen van haar bij Uitgeverij Vliedorp Stilte zoekt zwijger.

2023.   52 pp.    € 16,50.
   ISBN: 9789460481130.
Annie Martens
Maar

'In de gedichten van Annie Martens wordt met hartstochtelijk plezier de werkelijkheid geweld aangedaan. In haar woonkamer verleent ze onderdak aan de overtollige koeien van haar vader en samen met haar hond bijt ze, al ravottend, iedereen die dat verdient in de kuiten.'
Zo karakteriseert Jan Glas de poëzie van Annie Martens. In deze bundel zijn meer dan 30 gedichten opgenomen.

  Het is een vergissing dat kippen tokken. Ze pokken,
  daartussen hoor je duidelijk het langgerekte
  maaaaaaarmarmar.


2022.   52 pp.    € 11,00.
   ISBN 9789460481154.
Wilte van Houten
Zoektocht

De verzen van Wilte van Houten zijn over het algemeen arm aan gelijkenissen en symboliek, terwijl het taalgebruik eenvoudig en direct is, waardoor ze zeer toegankelijk zijn, direct aanspreken. Hoewel er niet gestreefd wordt naar vormvastheid, hecht Van Houten wel veel waarde aan ritme en rijm, omdat daardoor de expressiviteit van de verzen toeneemt, zeker als ze worden voorgedragen.
Wat de thematiek betreft is er sprake van variatie, maar bepaalde onderwerpen komen wel geregeld terug, waarbij gedacht kan worden aan taal(-problematiek) en communicatie, angst en agressie, het proces van veroudering en dementering, werkelijkheidsbeleving, vervreemding en droom.

2022.   60 pp.    € 10,00.
   ISBN 9789460481093.
Ronald da Costa
Inzicht - gedichten en gedachten

Deze bundel gaat over de crisistijd waarin wij leven. Hoe vind jij je weg nu je niet meer kan vertrouwen op oude zekerheden, vanzelfsprekende regels, betrouwbare wereldleiders?
Hoe kan je als kind en jongere gezond en gelukkig ouder worden, hoe als oudere gerust het estafettestokje doorgeven aan de volgende generatie?
Ronald da Costa beschrijft in dit boek dat er meer is dan angst en agressie. Dat leven in solidariteit en gerechtigheid haalbaar is voor wie bewust, vasthoudend en strijdbaar in het leven staan. De gedichten in dit boek zijn herkenbaar, beeldend en lichtvoetig. Zij vormen een eenheid met de gedachten en zijn gericht op een toekomst die niet door de waan van het moment wordt bepaald.

2022.   108 pp.    € 14,50.
   ISBN 9789460481024.
Fred van der Louw
Het verre land

Deze bundel bevat gedichten over de wereld om ons heen, de dieren en de elementen. Thema's zijn onder meer het genieten van het kleine en het opkomen voor vrijheid.

  kunnen we niet weerkeren (...)
  naar dat verre land
  dat we toch zelf zijn?


De voorzijde van deze bundel laat een tekening van Rachel Dieraert zien. Van haar hand zijn in het binnenwerk dertien zwart-wit tekeningen opgenomen.

2021.   96 pp, gekartonneerd.    € 16,00.
   ISBN 9789460480980.
Bert Weggemans
De mens uit het beest halen

In de vier afdelingen in deze bundel - Oorlog, Psychiatrie, Vrede, Liefde & verlangen - beschrijft Bert Weggemans in dichterlijke taal vier stadia in zijn leven. Een intense observering van het beeld en het gevoel is kenmerkend voor de gedichten van Weggemans.
Het omslag van de bundel toont een schilderij van de hand van de auteur.
Bert Weggemans (Roswinkel, 1955) studeerde Engelse taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en was in zijn werkzame leven docent Engels aan havo, vwo en hbo. Sinds 2010 houdt hij zich intensief bezig met het lezen en schrijven van poëzie.
Hij schrijft gedichten zowel in het Nederlands als in de streektaal van het Groninger Westerkwartier. Hij kreeg voor zijn gedichten meerdere prijzen uitgereikt.

2021.   64 pp.    € 14,00.
   ISBN 9789460480966.
owen donkers
de onbekende

De in bundel de onbekende bijeengebrachte gedichten kunnen opgevat worden als een poëtisch dagboek. Owen Donkers schreef ze in de maanden voor en na de geboorte van zijn zoon.
Donkers publiceerde onder andere de romans Wat je zaait, Dryocopus en IJsbrood. Ook schreef hij columns in de Volkskrant.

2021.   108 pp.    € 14,00.
   ISBN 9789460480959.
Liesbeth Ulijn & Frans Drummen
Buitenpoëzie

Dichter en kunstenaar maken graag wandelingen. De Waal met zijn strandjes, de nevengeul bij de rivier, de Ooijpolder en de beboste stuwwal zijn prachtige locaties om doorheen te struinen. Ook Zuid-Limburg met zijn heuvelland, beken en oude vakwerkhuizen is een favoriete bestemming.
Onderweg maken ze vaak ter plekke een tekening of wordt er een plots invallende poëzieregel genoteerd. Frans heeft deze tekeningen in het atelier uitgewerkt tot zwart-wit linosneden. Het is verrassend om later, als tekening en gedicht naast elkaar worden gelegd, te merken hoe eenzelfde wandeling tot een heel verschillende verbeelding heeft geleid.
In Buitenpoëzie zijn vierendertig van deze combinaties van linosnede en poëzie opgenomen

2021.   76 pp hardcover kwartoformaat.    € 25,00.
   ISBN 9789460480935.
Anja Cohen
Klemmende laden

Dit boek begon met een (anonieme) senryu, een kort Japans gedichtje, beetje als een haiku, maar toch anders: Als ik mij kwaad maak / wil de lade van mijn kast / niet meer opengaan.
Het werd een essay over de woede, die leek die te ontstaan omdat een la klemde, een zoektocht naar de oorzaak van de woede bij het hoofdpersonage, en een zoektocht bij psychologen en filosofen naar wat woede eigenlijk is. Ook naar wat een senryu is, en naar de exacte tekst van de senryu waarmee het denkproces begon.
De tekst gaat ook over vriendschap; wat te doen als een dierbare vriend ineens een onverklaarbare woedeaanval krijgt?
Het boek bevat naast tekst ook kleurenfoto’s van hout en van rozen, die er beide een rol in spelen.

2021.   28 pp hardcover.    € 19,95.
   ISBN 9789460480881.
Wilte van Houten
Thuiskomen op Schiermonnikoog en andere verzen

Het gemeenschappelijke van de in deze bundel bijeengebrachte verzen is dat ze vrij concreet zijn. Maar ze verschillen van elkaar als het gaat om de vorm, de lengte en het onderwerp.
Wilte mag een laatbloeier worden genoemd. Zijn eerste bundel Patrouille en andere missieverzen verscheen in 2018 bij Uitgeverij Vliedorp.

2021.   76 pp.    € 10,00.
   ISBN 9789460480904.
Petra Roos
Alles is te bezien Alleen draag ik een bril.Senryu’s & Haiku’s met een kantje

Petra (1957) leerde zichzelf het schrijven van poëzie en zentangle tekenen aan, naar zij zelf zegt, dankzij haar invaliditeit in 2004. Spelen met taal maakt blij en is tijdloos.

Donker is niet / meer of minder dan / de schaduw van het licht / Het is maar net van welke kant ik kijk / én hoe ik mijn bril zet

2021.   40 pp.    € 12,00.
   ISBN 9789460480911.
Jeanine Hoedemakers
Applaus. Haiku en tanka

Applaus is de twaalfde gedichtenbundel van Jeanine Hoedemakers, haar vijfde haikubundel.
Voor deze bundel is een selectie gemaakt uit de haiku en tanka die zij de afgelopen 10 jaar heeft geschreven. Zoals de lezers van Jeanine gewend zijn, bevat ook deze bundel weer een diversiteit aan observaties, die afwisselend spitsvondig en warm, dan weer geestig, ernstig of beschouwend zijn. Dat maakt Applaus een rijke, levendige bundel.
Een recensie van de bundel door Maurice Broere vindt u in het tijdschrift Meander.
Jeanine Hoedemakers, Rosmalen 1954, debuteerde in 1985 met de bundel 'Onzichtbare tastbaarheid', bij Stichting voor Literaire Publicaties De Beuk te Amsterdam. Daarna verschenen er nog 9 gedichtenbundels en een fraaie map met haar haiku bij gravuren van graficus Pieter De Munck, Diepenbeek België. Jeanine was lange tijd redacteur van het literair periodiek Vuursteen, een tijdschrift, gespecialiseerd in Japanse poëzievormen.

2020.   52 pp.    € 14,00.
   ISBN 9789460480850.
Jan Willem Steffelaar
Band

In deze poëziebundel wordt de invloed verwoord van een psychose (schizofrenie) op het huwelijk en het gezin van de schrijver, vanuit diens perspectief. In ruim 20 gedichten beschrijft de auteur een proces dat een periode omvat van 8 jaar.
Het omslag van deze bundel is met de hand gedrukt van de Garamont. Het binnenwerk is geprint.

2020.   32 pp.    € 12,50.
   ISBN 9789460480805.
Paula Neyens
Wonderwereld en Kinderdromen

Eind 2019 verschenen twee dichtbundels van Paula Neyens met kleurenillustraties van Ann Jansen.
De 77-jarige dichteres uit Bree (België), verschillende keren genomineerd voor haar talent én in de prijzen gevallen,
maakte voor deze bundels zelf een keuze uit haar allermooiste gedichten.
Wonderwereld bevat 10 gedichten voor volwassenen met als thema de natuur, de seizoenen, maar ook gedichten uit haar leven gegrepen.
In Kinderdromen staan 10 gedichten die, zoals de titel al duidelijk maakt, vooral voor kinderen zijn geschreven. Het zijn gedichtjes over dieren en alledaagse kinderlijke taferelen.
Beide bundels werden in een 'omkeerboek' samengevoegd in één band.

  Wonderwereld.   ISBN 9789460480782.   24 pp.   € 10,00.
  Kinderdromen.   ISBN 9789460480775   24 pp.   € 10,00.
  Omkeerboek.   ISBN 9789460480799.   48 pp.   € 15,00.

Nina Werkman
Woar blifstoe, Muze

Nina Werkman schrijft poëzie in het Nederlands en het Gronings. Voor Woar blifstoe, Muze heeft ze een twintigtal sonnetten van William Shakespeare in de beide talen omgezet. Ze zoekt daarbij met veel respect voor Shakespeares vormen van rijm en ritme een passend en ludiek midden tussen oud en nieuw taalgebruik.
De bundeltitel is afgeleid van sonnet nummer 100: Where art thou, Muse, that thou forget'st so long / To speak of that which gives thee all thy might?

De poëzie van Nina Werkman werd meerder keren bekroond, onder andere met de Freudenthalpreis voor Nedersaksische literatuur (2011).

Klik hier voor meer informatie.

2019.   48 pp.    € 10,00.
   ISBN 9789460480737.
Petra Roos
Elf alledaagse dieren

Petra heeft haar voorliefde voor de natuur vormgegeven in het schrijven van haiku's en elfjes. In deze bundel stelt ze 11 dieren aan u voor, zoals een vlinder en een eekhoorn. De tekeningen van deze dieren maakte ze zelf.

2019.    28 pagina's.    € 11,00
   ISBN: 978-94-6048-075-1.
Marike Verheul & Leidy van Leeuwen
De verbetering van de dieren

Twee jaar lang werkten Marike en Leidy, gevoed door het enthousiasme voor elkaars kunst, aan dit boek. Zij selecteerden 32 combinaties van beeld en tekst die samen een fraaie, kleurige bundel opleveren.

Marike is musicus en dichter. Ze treedt solo op met eigen muziek en poëzie, vaak in resonantie met andere kunstvormen.
Leidy werkt fulltime als autonoom beeldend kunstenaar.

2019.    72 pagina's.    € 24,00
   ISBN: 978-94-6048-072-0.
Armand Stalmans
De torens der stilte of 'stille gedachten'

Deze bundel bevat gedichten, haiku's en tanka's. De natuur, dagelijkse gebeurtenissen, seizoenen en reizen zijn de voornaamste thema’s.
Er zijn 2 reeksen haiku's bij die betrekking hebben op de dood van de moeder van de schrijver en een reis naar Japan.

2019.    34 pagina's.    € 10,00
   ISBN: 978-94-6048-068-3.
Mirjam Al & Merik van der Torren
Met jou

De auteurs kennen elkaar bijna een kwart eeuw; ze schrijven samen en lezen samen voor. Deze gevarieerde bundel toont beider werk, zowel korte verhalen en gedichten, en is door Mirjam geïllustreerd.
"Knap dat de verhaaltjes en gedichten in deze bundel zo sterk zijn. Een weldaad!" Uit de recensie van Karel Wasch op Poëzie Leestafel.

2018.    60 pagina's.    € 12,50
   ISBN: 978-94-6048-063-8.
Wim van Til (redactie)
Vloedlijn 80. Liber Amicorum Victor Vroomkoning

Aan dit vriendenboek voor Victor Vroomkoning heeft een groot aantal familieleden en (dichter-)vrienden meegewerkt. Het werd aangeboden op de tachtigste verjaardag van Vroomkoning.
Wim van Til, Peter Nijssen en Anton Korteweg schrijven over de betekenis van Vroomkoning (en Stella Napels, het pseudoniem van het pseudoniem) als dichter.
Er zijn gedichten opgenomen van Albert Hagenaars, Frouke Arns, Jaap van den Born, Karel Bosman, Tjitse Hofman en een dertigtal anderen.
Daarnaast zijn er bijdragen van meer persoonlijke aard.
Het omslag werd ontworpen door Gerrit Westerveld.

2018.    78 pagina's.    € 14,50
   ISBN: 978-94-6048-065-2.
Alexander van Wassenaer
Op zoek naar jou

Deze bundel telt een twaalftal gedichten, waarin de schrijver poogt woorden te geven aan zijn gevoelens van angst, machteloosheid, verdriet en rouw toen zijn geliefde overvallen werd door een zeer ernstige ziekte.
De tekeningen in de bundel zijn van Sam Drukker. De bundel is in offset vervaardigd. De tekst op het omslag is met de hand gedrukt.

2018.    32 pagina's.    € 10,00
   ISBN: 978-94-79726-14-1; Cees Duine Uitgever.
Elze Schollema
Het doet er niet toe

Na lange tochten in zijn brein is de auteur op weg naar iets waarvan hij weet dat hij het nooit zal bereiken. In zijn gedichten komt zijn spirituele levenshouding uitdrukking. Hij is gefascineerd door het Wad, maar schrijft ook over de verschrikkingen van de aardbevingen in Groningen.

2018.    90 pagina's.    € 12,50
   ISBN: 978-94-6048-060-7.
J. H. van Geemert
Schuilplaats op maat om de hoek

In deze bundel staan veertien gedichten die gemaakt zijn bij een schilderij, tekening, foto of beeld. Zo siert een afbeelding van een schilderij van Jeroen Krabbé het omslag. In het binnenwerk zijn een foto van het kunstwerk en het bijbehorende gedicht opgenomen.
Van Ko van Geemert verschenen sinds 1982 zes dichtbundels. Hij stelde diverse poëziebloemlezingen samen en publiceerde literaire (reis)gidsen over Amsterdam, Suriname en Curaçao.

2018.    € 12,50
   ISBN: 978-94-6048-052-2.
Alex Gentjens
Een leeg wit hoofd

De dichtbundel Een leeg wit hoofd gaat over geboren worden in een groot Vlaams katholiek gezin en opgroeien in een klein dorp in de Antwerpse Kempen.
Een leeg wit hoofd gaat ook over afscheid nemen en een grens overschrijden, op zoek naar nieuw geluk, naar een nieuw leven, nieuwe hoop.
En ten slotte gaat Een leeg wit hoofd ook over thuiskomen. Over verhuizen en opnieuw thuiskomen. Over vallen en opstaan. Met een leeg wit hoofd.

2018.    € 12,50.
   ISBN: 978-94-6048-053-9.
Wilte van Houten
Patrouille en andere missieverzen

Wilte van Houten maakte als dienstplichtig militair deel uit van het 44 Pantserinfanterie bataljon in Zuidlaren, dat in maart 1979 naar Libanon vertrok. Als ‘peacekeeping force’ was het een onderdeel van Unifi l (United Nations Interim Force in Libanon). De ervaringen die hij in die tijd opdeed vormden een inspiratiebron voor de in deze bundel opgenomen verzen.
De verzen zijn primair geschreven voor veteranen en hun sociale netwerk. Zij zullen veel wat er in de verzen aan de orde komt herkennen.

2018.    € 11,45.
   ISBN: 978-94-6048-054-6.
Bart F.M. Droog
Moordballaden.
Op ware moorden gebaseerde gedichten


Dit boek bevat vijfenveertig gedichten over echt gebeurde levensdelicten. Alle moordzaken deden zich voor in wat nu Nederland heet, behalve één, die van de moordende junkie-non uit Wettere, bij Gent.
Deze intrigerende bundel bevat bijdragen over moorden uit de periode 754 (Bonifatius) tot en met 2011 (een moord in Oostzaan). Gedichten over het taartarrest en het Beest van Harkstede trekken de aandacht.

Het lezen van dit werk kan heftige emoties oproepen. De eerste vijf gedichten zijn, waarschijnlijk door de grote afstand in tijd, redelijk lichtvoetig. Laat u daardoor niet misleiden: vanaf circa 1880 komen de slachtoffers en moordenaars angstwekkend dichtbij.
Elke beschreven zaak berust op bittere werkelijkheid – en elk gedicht brengt die werkelijkheid weer tot leven.

2017.   98 pp.    € 15,95.
   ISBN: 978-94-6048-046-1.
Tsafrira Levy
Stilte zoekt zwijger

Tussen een verstild moment voor het slapen en het minnespel met de wind vervolgt Tsafrira Levy haar weg als dichter in deze nieuwe, zevende dichtbundel. Ze laat in haar gedichten het verlangen de kille logica verslaan, stipt de mist van wijsheid aan, verzacht met een knipoog de pijn van een niet te stillen hunkering om het onhaalbare te bedwingen.
Tsafrira Levy, in Israël geboren, woont vanaf 1976 in Groningen en publiceert in het Nederlands vanaf 1997 in verschillende genres: jeugdromans, romans voor volwassenen, dichtbundels, essays. Een libretto van haar hand is op muziek gezet, samen met de componist zoeken ze nu naar mogelijkheden om die opera op toneel te brengen.

2017.   48 pp.    € 12,00.
   ISBN: 978-94-6048-048-5.
Frouwkje Zwanenburg
Klank van Jasmijn

In deze bundel verwoordt de schrijfster haar ontwikkeling van meisje tot een sterke vrouw. Ze schrijft over haar opgroeien met een weerbarstige moeder en hoe die uit het leven wegglijdt. Andere thema’s zijn onder andere liefde, muziek en levensvreugde.
De bundel is verlucht met 5 kleurige aquarellen van de kunstenares Joke Konijn.

2017.   48 pp.    € 14,50.
   ISBN: 978-94-79726-13-4; Cees Duine Uitgever.
Mischa van Broekhoven
Maanvlinder

Bundel met vier seizoenshaiku's. Tekst en illustraties zijn met de hand gestempeld door Geert van der Pol. Dick Ronner drukte de houtsnede op het omslag.

Klik hier voor meer informatie.

2017.    cahier, 20 pp.    € 10,00.

Omar Khayyam
Rubaiyat

De Rubaiyat met de kwatrijnen van de Perzische dichter en wijsgeer Omar Khayyam (rond 1040 geboren en gestorven op 85-jarige leeftijd) is al sinds ongeveer zijn 16e het meest favoriete boek van Hans van Rossum. Als hij maar één boek naar het zo bekende onbewoonde eiland mee zou mogen nemen, dan zou dat het zijn. Hij heeft deze kwatrijnen bewerkt, maar met de nadruk op de inhoud, de gedachtewereld van Omar Khayyam. Ook in de twintigste eeuw kunnen we veel leren van en ook plezier beleven aan deze kwatrijnen, weliswaar uit een andere tijd, maar daarom niet minder actueel.
Een selectie van 144 kwatrijnen uit Hans van Rossums Nederlandse bewerking is nu verschenen in boekvorm. Ruth van Rossum redigeerde de uitgave.

Een stuk brood, wat vers water,
de schaduw van een boom en jouw
ogen. Geen sultan is gelukkiger dan ik,
geen bedelaar droeviger


2020.    156 pp.    € 17,50.
   ISBN: 978-90-797726-17-2
Omar Khayyam
Rubaiyat

´Omar Khayyam heeft nooit bestaan.` Zo begint Gerard Burger de inleiding van een bundeling van 80 kwatrijnen. Zijn versie, gebaseerd op Engelse en Duitse vertalingen, krijgt bij uitgeverij Tarcisius een tweede druk.

De dageraad de dagheraut
biedt roze wijn voor ochtenddorst
de zon begiet de grond met goud
dag's gastheer die zijn schatten morst


2013.    48 pp.    € 12,50.
   ISBN: 978-94-802274-3-9
Kees Blokland en Famke Hajonides
Onderweg

De gedichten van Kees Blokland laten de mens zien die op zijn levensweg op zoek is naar zingeving.
De kleurige druksels zijn door Famke Hajonides gemaakt met behulp van de sjabloontechniek.
Het omslag is met de hand gedrukt (zilverinkt op denimkleurig papier), het binnenwerk (tekst en 14 reproducties in kleur) is in offset uitgevoerd.

2016.   52 pp.    € 15,00.
   ISBN: 978-94-79726-10-3; Cees Duine Uitgever.
Rinke Smedinga
Bunkerslaap

De vader van de Rinke koos tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de bezetter. Hij volgde een SS-opleiding en was onder meer bewaker in kamp Westerbork. Over wat dat voor hem na de oorlog betekende schreef Rinke een cyclus gedichten.
De gedichten zijn nu voor deze bundel geredigeerd door August Hans den Boef. Ook is een nieuw gedicht over herdenken opgenomen. Zijn gedicht Das Boot werd eerder onderscheiden met de Plantage Poëzieprijs.
Het sobere omslag is met de hand gedrukt van loden letters.

2014.    44 pp.    € 10,00.
   ISBN: 978-94-6048-031-7
Wessel ten Boom
Naumburg en andere gedichten

Deze bundel bevat een aantal gedichten die gaan over een verloren liefde, en religieus geïnspireerde poëzie.
Het omslag werd met de hand gedrukt van een houtsnede van Reinier van den Berg.

2013.    64 pp.    € 12,50.
   ISBN: 978-94-6048-021-8
Annewil Welbergen
Sterrenstof

Deze verzameling gedichten heeft als hoofdthema de liefde, het besef van de godsvonk in alles en iedereen.
De tekening op het omslag en de illustraties in het binnenwerk zijn gemaakt door Brigitte Reinbacher.

2013.    68 pp.    € 12,50.
   ISBN: 978-94-6048-016-4
Lisa van Gils
Blauwe maan

Deze debuutbundel geeft een schat aan gedichten van een schrijfster die dicht bij de natuur staat.
De foto op het omslag is ook van haar hand.

2013.    58 pp.    € 12,50.
   ISBN: 978-94-6048-017-1
Kees Blokland
Van alle tijden

In dit levendig duet van poëzie en tekeningen wordt de menselijke zoektocht naar fundamentele waarden verklankt: ontmoeting en stilte, licht en kwetsbaarheid, tijd en ruimte, betekenis en paradox.

Deze dichtbundel van Kees Blokland is geïllustreerd door Famke Hajonides. Hij is geproduceerd voor Cees Duine Uitgever.

   2013.    64 pp.    € 15,00.
Zinnen verzetten rond het Lauwersmeer bevat gedichten van Gritter en verhalen over het Lauwersmeer van boswachter-schrijver Jan Willems.

Klik hier voor meer informatie.

2012.   64 pp    € 8,00.
   ISBN 978-94-6048-010-2.
Jeanine Hoedemakers
Pauwenveren en judaspenning
Haiku en senyru


De poëzie van Hoedemakers valt op door haar originele en scherpzinnige observaties, die ze in vindingrijke taal neerzet. In deze bundel zijn veel manieren van beleven en observeren samengebracht.
De illustraties in de bundel in zwart-wit zijn van grafisch tekenaar Jan van Woensel. Het schilderij op het omslag is ook van zijn hand.

   2011.    ISBN 978-94-6048-008-9.    48 pp.    € 12,50.
Ronald da Costa
Pepernoten onder de kerstboom

Ieder mens viert hoogten en diepten: van geboorte tot dood, van willen hechten tot moeten loslaten. Niemand leeft zonder verleden in het heden. Soms beleef je ook nog een glimp van de toekomst. Terloopse ontmoetingen en nuchtere feiten komen even samen. Zo kun je rond Nieuwjaar soms nog wat pepernoten onder de kerstboom vinden.
In deze bundel zoekt de dichter daar woorden voor. Schijnbaar achteloos, maar in wezen "suggestief en doeltreffend" (Jan Siebelink).

   2011.    ISBN 978-94-6048-000-3.    40 pp.    € 12,50.
Alexander Droman
Zelfverzonnen woorden

Bundel met 150 sonnetten. Elk gedicht is van een toelichting voorzien. Omslag: Kees Kasbergen.

   318 pp. € 24,00.
Carla Dura
Ongetemde kracht

Gedichtencyclus rond schrijver, uitgever (van De Beuk) en idealist Wim J. Simons. Tekeningen van Martina Wagner-Mohr. Geproduceerd voor Cees Duine Uitgever.

   64 pp. € 15,00.
Robert Grijsen
Gisteren of lang geleden

Een keuze uit het werk van deze dichter. Ontwapenende poëzie, sprankelend geschreven, humoristisch maar ook melancholisch, veelal met een licht filosofische ondertoon.

   80 pp. € 17,50.
Roel Posthumus
Poëzie voor connaisseurs
Vijfentwintig sonnetten in vijf rubrieken.

   44 pp. € 9,90.
Merik van der Torren
Grondvest
(Klik op de titel voor meer informatie)

Poëzie.

   64 pp. € 12,--.
Merik van der Torren
Sarabande

Een gavarieerde bundel poëzie.

   80 pp. € 22,50.
Hubert Voorhoeve
Watertrappen en andere motorperikelen

Gedichten, geïllustreerd door Vlerk.

   32 pp. € 9,--.
Informatie en bestellingen

Uitgeverij Vliedorp brengt op kleinschalige wijze boeken en dichtbundels uit.

U kunt hier klikken voor meer informatie en bestellingen.

Uitverkochte titels vindt u hier.

Havenstraat 2 ~ 9973 PL Houwerzijl ~ 0595 577 247
uitgeverij@zolderman.nl
KvK Groningen 02075723