Groningana Uitgeverij Vliedorp

De volgende boeken zijn door Uitgeverij Vliedorp uitgebracht. Ze zijn via ons leverbaar of via de erkende boekhandel te bestellen. Enkele zijn in eigen beheer uitgegeven en alleen via de auteur verkrijgbaar.

Prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Fré Schreiber
Geschiedenis van Groningen. 350 vragen met uitleg

In dit boek zijn 350 vragen opgenomen aangaande de Groningse geschiedenis, streektaal en cultuur. Bij elke vraag is een uitgebreid antwoord opgenomen.

Voorbeeld: Wie wordt bedoeld met de volgende persoon? Hij was watergeus, versloeg in 1581 Rennenberg bij Grijpskerk en overleed in 1597 op Huis ten Dijke te Pieterburen.

Antwoord: Diederik van Sonoy (1529 - 1597). Hij werd begraven in de Petruskerk in Pieterburen. Willem Lodewijk van Nassau, jongere broer van Willem van Oranje, woonde de begrafenis bij. In het koor van de kerk hangt een rouwbord van Diederik Sonoy, de geuzenleider.

2021.   116 pp.    € 12,50.
Uitverkocht. Bij voldoende belangstelling volgt een tweede druk. U kunt reserveren via de Bestelknop.
   ISBN 9789460480898.

Het Sauwerder Ommetje en Kunstvloed

Een dorpsommetje is precies wat het zegt dat het is: een prettige route voor dorpsbewoners om in de directe omgeving een dagelijkse wandeling te maken. Groningers lopen graag en veel, en er zijn dan ook talloze dorpsommetjes in de provincie.
In dit boekje lees je meer over de geschiedenis van het Sauwerder Ommetje, de Kunstvloed-manifestatie en de beelden die al op de route van het ommetje staan. Het vertelt wat we zoal tegenkomen als we het Sauwerder Ommetje gaan lopen.
Deze route is zo’n 7,5 kilometer lang en voert ons door Sauwerd, Klein en Groot Wetsinge, De Raken en Hekkum. Onderweg komen we over het Oude Diepje, langs het Reitdiep en passeren we vele imposante boerderijen en bijzondere huizen.2020.   68 pp.    € 7,50.
   ISBN 9789460480850.

Jan de Jong
t Verroad

Joar 2001. Zesenviefteg joar noa oorlog. Verleden van ain man het leven van zien femilie en nog meer mìnsen ien greep. Vroagen, vroagen en nog ais vroagen. Wat is woarhaid? Het recht zien beloop wel had? n Bult vroagen binnen nait beantwoord.
Bé Gremius, dik zeuventeg. Geweer nog aalweg veur t griepen. Zien twij zeuns en heur femilie, Martje zien hulp en nog twij man oet kontraain. Aal doag n worsteling. Verlamd ien heur doagelkse doun en loaten. Zel dit dramoa ooit stoppen? Hou lopt dit òf?

2020.   120 pp.    € 12,50. t Boukje verschient ien september 2020.
   ISBN 9789460480843.

Klaas Pieterman
Poaskverhoalen

Poask is aaltied bie veujoardag. Mit en zunder volksgebruken en rituelen, mit en zunder verhoalen en laidjes, minsk en daaier kriegen veurjoar ien kop. Noatuur waarkt steevast mit, veurjoarbloumkes steken heur kopkes op, hounder hebben t drok tegen Poask, minsken binnen blied dat doagen laanger worden en vogeltjes begunnen te zingen.
Ien dizze bundel vertelt Klaas Pieterman nije poaskverhoalen en Biebelse poaskverhoalen vertelt e vannijs.

2020.   52 pp.    € 9,00.
   ISBN 9789460480836.

Nina Werkman
Woar blifstoe, Muze

Nina Werkman schrijft poëzie in het Nederlands en het Gronings. Voor Woar blifstoe, Muze heeft ze een twintigtal sonnetten van William Shakespeare in de beide talen omgezet. Ze zoekt daarbij met veel respect voor Shakespeares vormen van rijm en ritme een passend en ludiek midden tussen oud en nieuw taalgebruik.
De bundeltitel is afgeleid van sonnet nummer 100: Where art thou, Muse, that thou forget'st so long / To speak of that which gives thee all thy might?

De poëzie van Nina Werkman werd meerder keren bekroond, onder andere met de Freudenthalpreis voor Nedersaksische literatuur (2011).

Klik hier voor meer informatie.

2020 (tweede druk).    48 pp.    € 10,00.
   ISBN 9789460480737.

Are Meijer
Nije plof

In deze bundel heeft Are Meijer opnieuw een verzameling verhalen bijeengebracht met een bijzondere, soms bizarre wending. Bijna allemaal berusten ze op een ware gebeurtenis.
Ook deze verhalen zijn geschreven in de taal van het Westerkwartier. Ze spelen rond Grijpskerk en kunnen verwijzen naar de werkelijkheid van vroeger en nu.
Deze bundel zal weer goed zijn voor menig lachsalvo – met enige goede wil ook voor lezers die het dialect van huis uit niet hebben meegekregen.

Er is een kleine wedstrijd verbonden aan deze uitgave. Informatie wordt bij het boek gevoegd.

2019.   76 pp.    € 7,50.
   ISBN 9789460480768.

Dit boek toont kleurenfoto's van 26 schuren en stallen die onder architectuur zijn gebouwd. Ze zijn functioneel en passen in het landschap.
Bij de ontwerpen is gespeeld met vorm, kleur, en materialen. Daarnaast is de locatie zorgvuldig gekozen. Soms viel de keuze op traditionele bouw, soms voor een radicaal ander ontwerp. Wat de ontwerpen allemaal gemeen hebben, is dat iedereen kan zien dat er iets bijzonders staat.
Deze uitgave wil boeren met bouwplannen, overheden, (landschaps)architecten en bouwers enthousiasmeren en inspireren.
Het boek kwam uit onder auspiciën van de werkgroep Agrarisch Landschappelijk Bouwen van Vereniging Wierde & Dijk in Groningen

2019.   76 pp.    € 7,50.
   ISBN 9789460480706.

Are Meijer
Sloten tied

Deze bundel, geschreven in het Westerkwartiers, bevat vermakelijke korte verhalen, die in de basis waar zijn gebeurd. Een en ander speelde zich vooral af in en om het dorp Grijpskerk, waar de schrijver oorspronkelijk vandaan komt. Maar ook de wijdere regio wordt aangedaan. In enkele verhalen speelt de auteur zelf een hoofdrol, al zijn dit niet noodzakelijkerwijs de verhalen die in de ik-vorm geschreven zijn.
Zo valt er voor ieder die de taal van het Westerkwartier enigszins machtig is, voldoende te genieten. Lees, lach en herken, maar vooral: ‘vernuver joe’ om een stukje dorpscultuur dat door deze bundeling aan de vergetelheid wordt onttrokken.

2019.    64 pp.    € 7,50.
   ISBN 9789460480669.

Pim de Noues
Zulfkaant

Pim de Noues (1979) wer geboren ien Grunnen en holdt van rust en drokte; roegte en kaalmte; klaai van polder en noflekhaid van Stad.
Gedichten schreef er al n zetje ien t Nederlands, eer ook ien zien mouderstoal gevuilens woord werden. Waark van hom verscheen ien t Dagblad van het Noorden, Oader, Toal & Taiken en Kreuzekeuze. n Moal of wat won hai n pries mit n gedicht.
Zulfkaant is zien eerste hailendaal aigen bundel en schetst n twijdailen tussen gedachten en gevuil, boeten- en binnenkaant, t heldere en t duuster.

2018.    46 pp.    € 10,00.
   ISBN 9789460480676.

Nelleke van Vliet
Worreld ien licht en roemte

Nelleke gruide op ien t westen van Nederland. Sunt dat zai ien 1977 ien Stad te wonen kwam ontdekte ze stoaregaan t aigene van Ommelanden en heur bewoners. Der gruide besef van de verbonnenhaid van toal en landschop. Zai volgde n cursus Grunnegers om vertraauwd te roaken mit dij toal en schrift nou ien t Hogelandsters over wat heur rakt in Ommelanden, onner heur rondraaizen weg. Worreld ien licht en roemte is heur eerste dichtbundel.

2018.    34 pp.    € 9,00.
   ISBN 9789460480614.

Myriam Roelandt
Sprookjesthee

Dit boek vertelt de geschiedenis van een bijzonder theemengsel. Het is ook een sprookje over hoe De Theefabriek in Houwerzijl, een paradijs voor de theeliefhebber, had kunnen ontstaan.
Het verhaal in dit boek is een sprookje van alle tijden over thee en over betovering. Het gaat ook over hoe geld tot ondergang kan leiden en hoe belangrijk is om je hart te laten spreken.
Ben je nieuwsgierig geworden? Dompel je dan onder in de wereld van dit sprookje en vergeet niet er een kopje Sprookjesthee bij te drinken. Misschien kun je de magie dan zelf beleven...

Klik hier voor meer informatie.

2018.   32 pp.    € 10,00.
   ISBN 9789460480560.

Willem Tjebbe Oostenbrink
Zolt en Stof

Zolt en Stof (Zout en Stof) is de tweede bundel van Willem Tjebbe Oostenbrink (1963) met Groninger poëzie uit het Westerkwartier.
Als je de gedichten leest, kun je een gevoel van herkenning ervaren. Bij herlezen blijkt vaak dat er nog iets in zit, of juist erom heen. Zinnen en beelden boren verschillende lagen aan. Gedachten vormen een landschap, een rit met de auto is ook een plattegrond voor het geheugen; het hek naar het land blijft open. Zo werken ook deze gedichten (Carl-Heinz Dirks).

2017.   96 pp.    € 14,95.
   ISBN 9789460480478.

Familie Hammingh
De scheepssloperij in Garnwerd

Het bekende café Hammingh in Garnwerd werd in 1876 gebouwd op de dijk langs het Reitdiep. Deze familie bezat op dat moment al veertig jaar een scheepssloperij. Het hout dat bij de sloop vrijkwam werd een keer per jaar op een boeldag verkocht.
Dit boekje, een heruitgave van een brochure die in 1993 verscheen, belicht de geschiedenis van de scheepssloperij, de boeldagen en het café. Er zijn oude zwart-wit foto's gereproduceerd, alsmede een pentekening van Johan Dijkstra.

2019 (tweede, ongewijzigde druk).   32 pp, cahier (handgebonden).    € 6,00.

Jeanine Oostland
Verhildersum
terugkeer van de bewoners


Dit boek bevat een beschrijving van en verhalen over de families die op de borg Verhildersum te Leens woonden, de families Ferhildema en Onsta, Tjarda van Starkenborgh, Van Bolhuis en Frima.
De geschiedenis van Verhildersum begint in de veertiende eeuw. Dit boek verhaalt over de Ommelander adel, heerlijke rechten, de strijd tussen de stad Groningen en de Ommelanden, de Tachtigjarige Oorlog en de Franse invloed.

Het boek is gekartonneerd en bevat vele illustraties in kleur.

2015.   144 pp.    € 14,95.
   ISBN 9789482404906.

Attie F. Bos
Boerderijen in het wierden- en dijkenlandschap

Dit boek laat zien hoe zeventien boeren zorgvuldig proberen om te gaan met de architectuur, de situering en kleurstelling van hun agrarische gebouwen om het streekeigen karakter van Groninger boerderijen te behouden. Het bevat zeventien interviews met boeren over nieuw- of herbouw van hun schuur of stal met het landschap als uitgangspunt. Het boek is geïllustreerd met foto's.

2017.   100 pp.    € 10,00.
   ISBN 9789460480454.

Tiny Veldhuis: Doan waark

Dit bouk is n zammelwaark van ale gedichtenbunnels dij Tiny Velhuis sunt 1990 schreven het. Tiny, groot worren op Mij, het ien heur jeugd en ook op ollere leeftied, haitied aan struun west deur n schiddernd pollerlaandschop tussen aiveg olle dieken. Hier binnen heur gedichten ‘geboren’ over t Wad, onmedelke pollers mit heur rieke opbringsten, sikkom nait te beschrieven Hogelandster luchten en minsen dij doar touhollen.

2015.   132 pp.    € 19,50.
   ISBN 9789460480355.

Acte van Afscheiding of Wederkeering / Ulrum 1834

Met de Acte van Afscheiding begint de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De tekst van dit document uit 1834 is in dit boekje opgenomen. De toelichting bij de Acte en een schets van de geschiedenis van de Afscheiding is van Peter van den Burg.
Deze uitgave verscheen in samenwerking met de werkgroep Kerkhistorisch Museum Ulrum i.o.

Klik hier voor meer informatie.

2019 (tweede, geactualiseerde druk).   44 pp.    € 7,00.
   ISBN 9789460480300.

Zinnen verzetten rond het Lauwersmeer bevat gedichten van Gritter en verhalen over het Lauwersmeer van boswachter-schrijver Jan Willems.
De geschiedenis van dit prachtige gebied komt aan bod, net als lyrische gedichten over het natuurschoon.

Klik hier voor meer informatie.

2012.   64 pp.    € 8,00.
   ISBN 9789460480102.

K. G. Pieterman: Gezondhaid en Groutnis
Grunneger alliteroatsiewoordenbouk

Alliteroatsie is t verschiensel van gelieke, op nkander volgende, beklemtoonde klanken ien dichtregels, zegswiezen en aandere oetdrukkens. t Grunnegers, mit n schat aan woorden doar klemtoon op eerste lettergreep vaalt, het n biezundere veurkeur veur allitereren. Dit bouk brengt dij toalriekdom ien koart.

meer informoatie.

2004.   128 pp.    € 9,00 (aanbieding).
   ISBN 9789480876615.

Kerken met een leeuw in De Marne

Boek over de middeleeuwse kerken van Ulrum, Niekerk en Vierhuizen. Ook wordt aandacht besteed aan Ol Weem, de kleine wierde Vliedorp bij Houwerzijl. Daarnaast komt de geschiedenis van het gebied aan bod. De tekst is met tekeningen en foto’s aangevuld.

Klik hier voor meer informatie.

   64 pp.    € 8,00.

Op stap met Christoffel
(Klik op de titel voor meer informatie)

Boekje met twee wandelingen rond Houwerzijl (Groningen) met routebeschrijving. De kortste wandeling duurt ongeveer een uur, de lange drie uur.
Het omslag is met de hand gedrukt, het binnenwerk is geprint.

   Cahier, 4 pp. € 3,--.


Informatie en bestellingen

Uitgeverij Vliedorp brengt op kleinschalige wijze boeken en dichtbundels uit.

U kunt hier klikken voor meer informatie en bestellingen.

Uitverkochte titels vindt u hier.

Havenstraat 2 ~ 9973 PL Houwerzijl ~ 0595 577 247
uitgeverij@zolderman.nl
KvK Groningen 02075723